Det er særlig begrepet i alle miljøer hvor det kan starte en brann som er viktig. Dette er eksempelvis natur, bygninger, traktor, tresker, minilaster eller andre maskiner og redskaper, sier Ingrid Terum HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

Siden forsikringsbransjen innførte krav om kurs i varme arbeider også for landbrukskunder den 1. januar 2016, har HMS-rådgiveren hatt hendene fulle.

Ikke bare et krav

HMS-rådgiveren sier at man ikke bare kan betrakte varme arbeider-kursene som et lovkrav, men at det også tilfører nyttig kunnskap som gårdbrukerne har brukt for i sitt daglige arbeid.

– Vi kjenner godt til landbrukets utfordringer hva brannsikkerhet angår. Vi bruker derfor konkrete eksempler fra landbruket, slik at deltakerne lettere skal kunne gjøre tiltak for å ivareta brannsikkerheten på egen gård, forklarer Terum.

På kurset blir blant annet disse temaene gjennomgått:

  • Historikk og varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
  • Valg av slukkemiddel
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Risikovurdering, sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Kurs nær deg

NLR Østafjells arrangerer kurs i enhetens geografiske område.

– Vi har så langt planlagt 3 kurs på Teams med mulighet til å delta på slukkeøvelse, sier Ingrid Terum

Dato for slukkeøvelse:

Gjelder kurs den 13 april:

  • Slokkeøvelse 14. april kl. 16.00, Buskerud vgs., Åmot
  • Slokkeøvelse 15. april kl. 16.00, FK Gol

Pris: Kr. 1850,- medlem NLR Østafjells HMS. Kr 1950,- medlem NLR Østafjells. Andre kr 2050,-. Dette inkluderer undervisning, e-bok, oppgavehefte, digitalt kursbevis og kveldsmat. Fysisk lærebok, kr 185,- og sertifikat i plast, kr 392,-, kommer i tillegg hvis ønskelig. Gjensidige Hallingdal og Modum, Sigdal og Krødsherad sponser sine kunder kr. 500,-.

Tid:

Tirsdag 13. april 2021, Kl. 16.00-21.00, på Teams. Klikk her for påmelding

Påmeldingsfrist: Én uke før kursdato.

Etter påmelding og i god tid før kursstart får du tilsendt en link på e-post som gjør at du kan delta. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd. Du logger på fra egen pc eller nettbrett.

Maks antall deltakere 25, øvrige blir satt på venteliste.
Kurset gjelder primært for deltakere i NLR Østafjells sitt område.

Forbehold om nok deltakere!

Flere kurs finner du i kalenderen

Kort om kurset