Fagbladet Norsk landbruk har oppslag på si nettside at Urea Gjenbruk kjem for sal i Nord-Norge også. Urea er rimeleg gjødsel, men det er viktig å handtere den rett og unngå nitrogentap.

Vi kontakta Hogstein Agro som er leverandør av Urea Gjenbruk og vi kontakta også rådgjevar Olav Martin Synnes i NLR Vest. Synnes har arbeidd med Urea Gjenbruk i feltforsøk og presenterte materialet på den nasjonale kursuka for Norsk landbruksrådgiving i november 2022. For medlemmer i NLR er det fagartikkel her på NLR Vest SA sine nettsider: «Urea Gjenbruk» frå fiskeoljeindustrien som gjødsel i eng? Forsøket er også omtala i artiklar i Norsk landbruk. Desse er tilgjengelege for abonnentar av bladet: Graset gror med nitrogen frå urea og Gode avlingar på forsøksfeltet.

Les videre om feltforsøket, tapsrisiko og pris i denne artikkelen:

Urea Gjenbruk – rimeleg nitrogengjødsel i nord?

NB! Kun åpen for medlemmer i NLR.

Forsøksfelt Godøya Foto Olav Martin Synnes
FELTFORSØK: Tre år med feltforsøk på Godøya utenfor Ålesund, har gitt lovende resultat. Ved rett fremgangsmåte kan "Urea Gjenbruk" gi gode avlinger og lavere gjødselkostnader. Foto: Olav Martin Synnes, NLR Vest SA