Nyansatte
Fra venstre: Guri Aas Skjerve, Lena Osnes, Jan Georg Gulstad, Christine Letsch og Tina Schmaucks er nye ansatte i NLR Nord Norge. Vi ønsker de velkommen med på laget!

Rådgiver HMS- og jord- og plantekultur

Guri Aas Skjerve ble ansatt 1. september i et års vikariat som HMS- og jord- og plantekulturrådgiver i NLR Nord Norge, med kontorsted på Sortland.

IMG 20230913 104432
Guri Aas Skjerve

Guri kommer fra Rennebu i Trøndelag og er nyutdannet med en bachelor i agronomi fra Høyskolen i Innlandet avdeling Blæstad. Hun kommer fra gård med melkeproduksjon som hun har planer om å ta over, og har derfor vært med på det meste innenfor driften. Ellers så har hun en fuglehund som hun har planer om å trene til jakt.

Kontaktinformasjon: tlf 917 06 945, e-post: guri.skjerve@nlr.no.

Info om jord- og planterådgiving

HMS-rådgiver

Lena Cecilie Pedersen Osnes begynte 1. august som HMS-rådgiver i NLR Nord Norge, med kontorsted hjemme i Sørfold.

Lena
Lena Osnes

Lena har de siste 3,5 årene jobbet som prosjektleder i Sørfold kommune, og har før det jobbet 8 år som idretts-pedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter. Der jobbet hun mange år med arbeidsrettet rehabilitering. Hun har også i perioder jobbet med undervisning digitalt. Lena har utdanning innenfor idrett, helse, pedagogikk og reiseliv. Hun har også utdanning innenfor brannvern og jobber deltid som brannkonstabel i Salten Brann IKS. Etter mange år som aktiv i Røde Kors, har hun opparbeidet seg god kompetanse på førstehjelp, og har mulighet til å holde kurs innenfor dette området.

Hun driver selv et lite småbruk med sau og fjørfe.

Kontaktinformasjon: tlf 971 61 771, e-post lena.osnes@nlr.no.

Info om HMS-rådgiving

Rådgiver klima og miljø

Jan Georg Gulstad begynte 1. august som rådgiver innenfor klima og miljø i NLR Nord Norge, med kontorsted på NIBIO i Tromsø.

Profilbilde Jan Georg
Jan Georg Gulstad

Han har vært rådgiver for miljø- og naturressurser for Nordland fylkeskommune. Før det jobbet han med kommunal landbruksforvaltning i Finnmark. Han har utdanning i naturforvaltning og geografi fra Nord Universitet og NTNU. Stillingen som Jan Georg går inn i er ny. Arbeidsoppgaver er rådgiving innenfor klima og miljø, i tillegg til forskjellige typer oppdrag fra gårdbrukere, kommuner og andre.

Jan Georg hjelper gårdbrukere med muligheten for å kunne gjennomføre prosjekter som blir støttet gjennom tilskuddsordninger, som tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til tiltak i beiteområder. Gjennom jobben i kommunal landbruksforvaltning har han kunnskap om de forskjellige tilskuddsordningene og hva som er mulig å søke om gjennom disse. Jan Georg skal i tillegg etter hvert jobbe med klimarådgiving og bidra i forskjellige oppdrag og prosjekter innen temaene miljø og klima.

Kontaktinformasjon: tlf 901 288 91, epost j.g.gulstad@nlr.no

Kulturlandskapsartikler

Jord- og planterådgiver

Christine Letsch er ansatt som jord- og planterådgiver i NLR Nord Norge, med kontorsted i Målselv.

Christine Letsch
Christine Letsch

Hun har allerede jobbet mye med forsøksarbeid og vært på gårdsbesøk, og skal også jobbe med jordprøver og gjødslingsplaner. Christine har en Mastergrad i agronomi med spesialisering i husdyrfag fra Universitet i Zürich, og har jobbet som salgsleder i Multiforsa AG som selger vitamin- og mineraltilskuddsfôr. Der ledet hun et team med ti selgere, var involvert i markedsføring og innovasjon og var mye ute på gårdene for fôrrådgiving. Målet var å få mest mulig melk med beste kvalitet fra sunne kyr med fôr fra egen gård.

Christine er opprinnelig fra Sveits og kom til Norge for å oppleve en vintersesong med sledehunder og turister i Tamokdalen, men hun forelska seg raskt i landet, klimaet, naturen og hundene, så hun bestemte seg for å bli. Etter et par år med dette som jobb, samt jobb som servitør og kokk, vender hun nå tilbake til landbruket. – Nå får jeg endelig bruk for utdanninga mi og erfaringen igjen. Jeg gleder meg til å lære mye nytt og å møte denne nye utfordringen på best mulig måte, sier hun.

Kontaktinformasjon: tlf 409 90 610, e-post christine.letsch@nlr.no.

Info om jord- og planterådgiving

Rådgiver potet og grønt

Tina Schmaucks begynte 1. mai som ny grøntrådgiver i NLR Nord Norge, med kontorsted på Evenskjer i Tjeldsund kommune. Fagområdene hennes er potet, grønnsaker og bær og ansvarsområdene er Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Bilde nlr Nord Norge
Tina Schmaucks

Tina er fra Tyskland, men er vokst opp på Sørlandet. Hun har en bachelorgrad i hagebruk fra Tyskland, og har etter det tatt masterutdanning i plantevitenskap på NMBU.

– Masteroppgaven min skrev jeg om et sortsforsøk i åkerbønner, hvor jeg testet hvilke sorter som kan brukes i norsk landbruk. Gjennom studietiden har jeg jobbet som forsøksteknikker i felt, veksthus og laboratoriet, hvor jeg hadde mulighet å bli kjent med mange forskjellige plantekulturer fra agurk/tomat/havre/luserne til sukkertare, forteller hun. I tillegg til å være engasjert i alt av vekster, liker Tina å gå turer og å padle havkajakk. Og nå gleder hun seg til å jobbe som rådgiver i Nord Norge!

Kontaktinformasjon: tlf 947 18 533, e-post tina.schmaucks@nlr.no.

Info om potetrådgiving Info om grønnsaksrådgiving