Velkommen til fagdag om jord og jordhelse

Mandag 18. september 2023

kl. 11.00-15.00

Sted: Miljøhuset på Vågønes i Bodø, Forskerveien 1

Faglig program ved Reidun Pommeresche fra NORSØK og Anne Marit Isachsen fra NLR Nord-Norge

PÅMELDING: Send sms/ring Anne Marit på tel 91320731 (så har vi mat nok)

Program

Vi starter inne med kaffe/te og går ut etter matpausen

  • 11.00 - 11.15 Landbruk og jord i området – Anne Marit Isachsen
  • 11.15 - 11.30 Matjordas økosystem og jordhelse – Reidun Pommeresche
  • 11.30 - 12.00 Intro til Jordlappen – 10 indikatorer for å vurdere jorda di
  • 12.15 - 13.00 Dere ser i luper på røtter, jord og småkryp
  • 13.00 - 13.30 Kaffe og en matbit og etterpå går vi ut
  • 13.45 - 14.00 Jordlappen i praksis: vi graver i jorda og vurderer jordart, rotvekst, jordstruktur, pakka sjikt, jordliv osv
  • 14.30 - 15.00 Vi ser på jordprofiler og diskuterer tiltak

HUSK: Ta med passende klær og fottøy til å være ute og grave i jorda

Arrangementet er en del av ØKOUKA og støttes økonomisk av Nordland fylkeskommune

Program