Det er utviklingstrinn hos timotei som er referansen for beregning av varmesum i denne modellen. Timotei er gjerne i begynnende skyting ved ca. 500 døgngrader – det vil si en varmesum på 500. Ved dette utviklingstrinnet er energikonsentrasjonen satt til ca. 0,90 FEm/kg TS. Det vil si at vi beregner 500 døgngrader til 1. slått og begynner å telle nye 500 døgngrader til 2. slått. Det er viktig å tenke på at forholdene i enga ikke alltid stemmer overens med teoretisk vekststart, så det er viktig å ta en titt på graset og ikke stole hundre prosent på de teoretiske modellene. Det kan være flere kalde døgn etter å ha beregna vekststart før 1. slått som gjør at graset ikke utvikler seg like raskt, og det er dermed sikrere å beregne døgngrader til 2. slått.

Med unntak av noen få steder bruker vi data fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste (https://lmt.nibio.no/). Du kan også bruke værdata fra yr.no, for å kalkulere varmesum på egen gård.

Tabellen viser vekststart og varmesum (antall døgngrader hittil) tom. 25. mai 2023.

Vekststart Varmesum
Tjøtta 09. apr 324,2
Valnesfjord 15. apr 244,2
Sortland 14. apr 209,6
Narvik 11. mai 126,1
Holt 12. mai 108,8
Storslett 20. mai 61,3
Lakselv 12. mai 145,6
Tana 17. mai 87,4
Pasvik 13. mai 159,3

Døgngrader, vekststart og skyting