Norsk Landbruksrådgiving med lokale bondelag og kommunale midler gjennomførte fagmøter om psykisk helse i Steigen, Fauske og Meløy fra 21. til 23. mars 2023. Det var åpent møte for alle med tilknytning til landbruket. På alle fagmøtene var det totalt ca. 75 personer – både gårdbrukere og andre som jobber for gårdbrukere, som Landbrukstjenesten, veterinærer, kommuner, psykiatritjenesten mm.

HMS-rådgiver Vidar Aastrøm presenterte tema om blant annet HMS i NLR Nord Norge, psykisk helse, bondens utfordringer og en fortelling om det å få den psykiske helsen utfordret og hvor galt det kan gå.

– Vidar var dyktig og synliggjorde psykiske utfordringer og helse på en meget god måte, kan kollega og HMS-rådgiver Per Drage fortelle fra møtet på Fauske. Der telte han ca. 30 deltakere. – Fauske og Sørfold Bondelag ved leder Richard Skagen hadde en fin åpning og ramme med arrangementet. Og veldig positivt at blant annet både psykiatritjenesten og ordføreren deltok og var så aktiv, avslutter Drage.

Les mer og se bilder fra møtene som Landbrukstjenester Salten og Lofoten (LTSoL) har skrevet her.

Foto: Per Drage, NLR
Foto: Per Drage, NLR
20230322 122150
Foto: Per Drage, NLR

HMS i NLR Nord Norge