NLR Nord-Norge arrangerer nybegynnerkurs i bruk av Skifteplan mobil onsdag 22. og torsdag 23. mars 2023.

TEAMS-møte for medlemmer i NLR. Kurset er gratis.

De som ønsker oppfrisking kan gjerne delta, men vi vil gjennomføre det som et kurs for nybegynnere. Om du ikke har tilgang i dag, be gjerne om tilgang til Skifteplan fra din rådgiver for å se på programmet i forkant om du ønsker det. Du trenger ID og Passord, disse finnes også på gjødselplanen.

Onsdag 22. mars kl. 12:00-13:00

Torsdag 23. mars kl. 20:00-21:00

Ingen påmelding. Bare trykk på en av de gule møtelinkene over, så går du rett inn i kurset på ønsket tidspunkt.

Det blir samme kurs begge dager. Du kan velge om du vil bli med begge dager.

Trenger du flere opplysninger om kurset, tar du kontakt med Anne Marit Isachsen (tlf 91320731) eller Ellen Reiersen (tlf 48129147).


Tema

Hvordan komme i gang med Skifteplan mobil. Innsynsversjonen er gratis, men ønsker du å notere og bruke Skifteplan mobil aktivt krever det en lisens (kr 450,-). På kurset viser kurslærer Inge Kvalsund oss hvordan du kan notere hva du gjør mht gjødsling, avlingsregistreringer, føre plantevernjournal og vannjournal, posisjon jordprøver m.m. Etter opplæringen på kurset står du fritt til å stille spørsmål.

For å komme i gang før kurset kan du gå til www.skifteplan.no og velge Skifteplan mobil. Be NLR-rådgiveren som lager gjødselplanen din om å få ID og Passordet du trenger for å komme til din Skifteplan mobil.

Skifteplan mobil
Velkommen til kurs!