Denne saken ble først publisert i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge sitt fagblad, Agronominytt, i desember 2022.

Våren 2022 startet ei erfaringsgruppe for grovfôrbønder i Balsfjord. Denne kom i gang på bakgrunn av et ønske fra en gårdbruker om en møteplass for faglig diskusjon i grovfôrproduksjon. Det var også et ønske at gruppa bare skulle bestå av damer(!) Vi i NLR Nord Norge i Midt-Troms tok utfordringen, og med økonomisk støtte fra Fylkeskommunen i Troms og Finnmark gjøv vi løs. Oppstartsmøtet gikk av stabelen på en gård ved Sagelvvatnet på seinvinteren, og tema var naturlig nok gjødsling og kalking foran kommende vekstsesong. I juni var vi på markvandring med fokus på utvintring, ugras, fornying og såfrøvalg. Grilling i hagen etterpå, med plantevern som samtaleemne, gav god føde for kropp og sjel. Høymole og hundekjeks kunne se fram til dugelig kamp fram mot andreslåtten.

Med drenering på programmet for tredje samling, var vi på befaring både på eldre prosjekt og på nydyrking der grøftearbeidet var i gang. Det blei nyttige diskusjoner rundt vannveier i jord, oppkommer, grøftedybde, filtermateriale, rør og spyling. På fjerde samling var vi på fjøsbesøk i Tamokdalen. Tema var nybygg integrert med gammelt bygg, og vi fikk en utmerket omvisning med innblikk i fordeler og ulemper ved valgte løsninger. Med på samlinga var byggeteknisk planlegger fra NLR, Halgeir Gravelsæter. Over en utmerket lunsj på Vollan Gjestestue, ble store og små byggedrømmer og -planer delt og diskutert.

Femte og siste samling skal gjennomføres før jul, og gruppearbeidet skal evalueres. Med fare for å foregripe begivenheten kan i hvert fall undertegnede si seg veldig godt fornøyd med opplegget, og trygt anbefale lignende tiltak – også for andre kjønn.

Utvintring i eldre eng pga. overvintringssopp. Foto: Kristin Sørensen
Utvintring i eldre eng pga. overvintringssopp. Foto: Kristin Sørensen
Markvandring i gruppa Balsfjord Beste Praksis. Foto: Kristin Sørensen
Markvandring i gruppa Balsfjord Beste Praksis. Foto: Kristin Sørensen