Årsmøtet i NLR NN

15. mars ble det gjennomført årsmøte i NLR NN. Årsmøtet gjennomføres via Teams. På årsmøtet er det 15 årsmøteutsendinger som er valgt fra våre 7 valgkretser, pluss ordfører Pål Ove Wika. I tillegg stilte styret, administrativt personell fra NLR NN, Beate Bertheussen som representant fra valgnemnda og Elise Blixgård som sitter i styret i sentralenheten og driver med geit i Nordreisa. I tillegg var direktør i sentralenheten Bjarne Holm med på møtet.

Årsmøtet behandlet regnskap 2022 som viste et negativt resultat på drøye 200 000 kr. De vedtok budsjett 2023, arbeidsplan for styret og godkjente årsmelding. Men det som var hovedsak på årsmøtet var sammenslåing av NLR til en enhet og oppløsning av NLR NN.

Sammenslåing av NLR

Hovedsak på årsmøtet var sammenslåing. Avtalepartene (stat og faglag) ble enige våren 2022 om at dersom NLR skulle få midler over jordbruksavtalen så måtte man slå seg sammen til en enhet. Basert på dette vedtaket så ble det nedsatt et prosjekt, kalt Omega som skulle jobbe med ny organisering. Parallelt med dette så har 4 (av totalt 10) regioner jobbet parallelt med en alternativ organisering, kalt Alpha. Denne modellen har langt på vei vært en videreføring av regionene, men med en annen organisering av sentralenheten. Avtalepartene har gang på gang sagt at dette ikke er godt nok og årsmøtet i NLR NN har derfor fulgt styrets innstilling ovenfor årsmøtet.


I sak om Alpha og om årsmøtet skulle ta stilling til denne modellen så er vedtaket;

Etter skriftlig avstemming vedtar årsmøtet enstemmig med 16 stemmer;

Årsmøtet ønsker ikke å sette 39 arbeidsplasser, framtidig rådgivningstjeneste for våre medlemmer, samt midler over jordbruksavtalen som utgjør 28 % av omsetningen på spill.

Årsmøtet ser derfor ikke som Alpha som et reelt alternativ til framtidig organisering og ønsker ikke å ta saken videre.


Når det gjelder sammenslåing av NLR til en enhet så er årsmøtets vedtak som følger;

Etter skriftlig avstemming vedtar årsmøtet enstemmig med 16 stemmer;

Årsmøtet godkjenner avtalen om å etablere samvirkeforetaket Norsk landbruksrådgivning SA gjennom sammenslåing av de ti regionale rådgivningsenhetene og foreningen Norsk Landbruksrådgiving.


Årsmøtet har også enstemmig vedtatt at NLR NN skal avvikles og at styret fungerer som avviklingsstyre. Årsmøtet må bekrefte sitt vedtak over to årsmøter. Det vil derfor bli satt opp et ekstraordinært årsmøte til våren for å bekrefte vedtaket

Når det gjelder styret så har styremedlemmer, nestleder og leder som er på valg takket ja til gjenvalg. Styrets sammensetning består av;

Verv

Navn

Sted

Telefon

E-post

Styreleder

Kåre Holand

Leknes

95891167

kaholan@online.no

Nestleder

Hallvard Ellingsen

Sømna

48103979

halell01@online.no

Styremedlem

Magne Kristensen

Bodø

90524639

magne-kristensen@hotmail.com

Styremedlem

Katarina Niva

Samuelsberg

90683891

ittak@hotmail.com

Styremedlem

Jostein Høberg

Sandnessjøen

91331751

jostein.hoberg@landmaskin.no

Styremedlem

Bjørn Tore Søfting

Vadsø

99263422

strandheim@live.no

Styremedlem

Elisabeth Hokland

Melbu

47889864

elisabeth@hbv.as

Ansattrepresentant

Ketil Are Edvardsen

Bøstad

46637027

ketil.edvardsen@nlr.no


Veien videre

Styret i lag med daglig leder vil nå jobbe videre med prosessen med sammenslåing. Vi skal sikre en best mulig prosess, både for de ansatte og våre medlemmer fram mot sammenslåing. Nye NLR vil for Nord-Norge sin del ligne mye på dagens struktur. Region Nord-Norge består, det blir en regionsjef med eget budsjett og ansettelse rett. Og rådgiverne forblir der de er i dag. Og framtidige årsmøteutsendinger til nye NLR vil fungere som et regionråd resten av året med direkte linjer, både mot direktør, styreleder og regionsjef.

Styret i lag med de ansatte er overbevist om at vi i framtiden skal kunne få til en minst like god rådgivningsorganisasjon for bonden, der grunnverdiene nær, nyskapende, uavhengig og relevant skal fortsatt stå i førersetet.

Årsmelding 2022

Se årsmelding

Årsmelding 2022
Trykk deg inn på årsmeldinga for å lese om aktiviteter som har pågått i de forskjellige faggruppene i NLR NN og ta en titt på en av mange bildekavalkader. Kanskje du har vært med på noen av aktivitetene?
Årsmelding bildekavalkade
Trykk deg inn på årsmeldinga for å lese om aktiviteter som har pågått i de forskjellige faggruppene i NLR NN og ta en titt på en av mange bildekavalkader. Kanskje du har vært med på noen av aktivitetene?