I forbindelse med LAM 23 kongressen har vi valgt å sette fokus på grovfôret. Du har enda tid til å få analysert lammingsfôret ditt.

NLR og Ofotlab har gått sammen i grovfôrkampanje og gir medlemmer tilbud om å få fôranalyser til halv pris. I tillegg tilbyr vi i NLR å sette opp en surfôrtolk på bakgrunn av prøvene dine. Tilbudet gjelder for alle uavhengig av husdyrproduksjon.

Logologo2

Tilbudet gjelder frem til 1. juni 2023 fra Ofotlab

  • Pakkeanalyse Grovfôr Ku/Sau/Geit: Tørrstoff, Råprotein, Løselig protein, NDF (fiber), OMD, Totalt sukker, Aske, Fett, (Stivelse), Nitrat, Klorid, Fem, INDF, NEL, PBV, AAT, og gjæringskvalitet. Pris kr. 323,- + mva
  • Tillegg: Kjemisk analyse: P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Zn, Fe, S, Mn. Pris kr. 180,- + mva + porto

Tilbud om surfôrtolk fra NLR

  • Surfôrtolken er et verktøy som hjelper deg med å forstå grovfôranalysen, og er spesielt utvikla for surfôr. Det gir svar på om kvaliteten; energi, protein, fiberinnhold og innholdet av mineraler passer til de dyra du skal fôre, om gjæringa har gått bra, og mineralinnholdet som reflekterer gjødslinga. Tilbud om surfôrtolk til kr. 600,- pr. prøve.

Din lokale NLR rådgiver hjelper til med innsending av prøver og har følgeseddel til grovfôrkampanje til deg. Se grovfôrrådgivere i NLR Nord Norge her.