Er jorda lagelig for bearbeiding?

Det våres, og våronna nærmer seg i hele Nord-Norge. Når snøen tiner, frister det å komme raskt i gang. Men før du setter i gang med jordarbeiding og setting/såing/planting, bør du sjekke at jorda er lagelig for bearbeiding.

Les artikkel.

> Flere artikler om jord.

> Flere artikler om grønnsaker.

Jord jostein skaga

Tømming av gjødselkjeller ved våronna

Hvert år kommer det meldinger om nestenulykker og om mennesker og dyr som har omkommet på grunn av gassforgiftning i forbindelse med håndtering av husdyrgjødsel. Sørg for nok frisk luft og assistanse før du går inn for å prøve å berge dyr og mennesker.

> Les artikkel.

> Flere artikler om HMS.

Foto: Ingvild Melkersen, NLR

Arter og sorter i såvare til eng og beite

Gi enga de beste sortene! I tillegg til å velge riktig art bør du velge de klimatilpassede sorter som anbefales innen hver art.

> Les artikkel.

> Les også: Raigras er ikke bare raigras.

Ragnhild R

Kalk - en forsømt kilde til god avling

pH-en i jorda er en viktig faktor for at alt som vokser skal trives og yte på sitt mest produktive. Dette har gjennom mange år vært forsømt siden det er vanskelig å se den samme umiddelbare responsen som vi ser på kunstgjødsel.

> Les artikkel.

Foto: Anne Kristiansen, NLR

Sats på kløveren for å fikse nitrogenet

Kløver og andre fleirårige belgvekster er en viktig bestanddel i enga. Rett sortsvalg kan bli en suksessfaktor som er viktig for nitrogenforsyninga i enga, og kan spare deg for gjødselkostnader og bidra positivt på produksjon og lønnsomhet. Artsrike engfrøblandinger gir mer trygghet for avlingsstabilitet og varighet.

> Les artikkel.

Klover Ingvild Melkersen

Gjødsling med kopper til eng

Har enga koppermangel? Kopper er nødvendig for flere livsprosesser både i planter, dyr og mennesker. Lågt kopperinnhold i jorda er dokumentert flere steder i landet, særlig i kyststrøk fra Sørlandet til Nord-Norge. Jordanalyse gir ei god rettesnor for behovet for tilførsel av koppergjødsel.

> Les artikkel.

> Flere artikler om grovfôr.

Koppermangel. Foto: Yara

Innstilling av sentrifugalspreder

På best mulig måte: man er nødt til å utnytte hvert eneste gjødselkorn siden gjødsla er dyr i innkjøp. For lite gjødsel kan føre til næringsmangel og for mye gjødsel fører til overforbruk og unødige kostnader. Derfor er det viktig at man har rett innstilling og funksjonalitet på sin egen spreder.

> Les artikkel.

> Flere artikler om maskinteknikk.

Innstilling mineralgj spreder Foto av Eirik A Kristiansen

Kampen mot høymole og andre ugras i eng og gjenlegg

Høymola er nok det mest brysomme ugraset i åker og eng her i nord, og den kan bidra til betydelig redusert avling og fôrkvalitet. Hvordan blir vi kvitt den og andre ugras? Her får du også henvisning til lenker i Felleskjøpets Plantevernkatalog 2023.

> Les artikkel.

Hoymuggel Ingvild M

Ugrasbekjempelse i gjenlegg

Aktuelle tiltak for å redusere ugras: I gjenlegg ligger forholdene ofte godt til rette for at rotugras som høymole, hundekjeks, matsyre, soleier m.fl får spredd seg fra røtter og spiring fra frø. Dette kan bli et problem senere i enga og reduserer avlinga betydelig. Her listes opp noen aktuelle tiltak for å redusere problemet. Målet er ei mest mulig ugrasrein eng.

> Les artikkel.

4 U5 A3143