På verdensmarkedet virker det nå som gjødselprisen begynner å stabilisere seg og etter to turbulente år, har det nå vært mulig for Yara å inngå langsiktige kontrakter med det norske markedet. Dette fører til at innkjøpsprisen frem mot sommeren er sikret og det kan lages en forutsigbar prisløype ut mot bonden. Selv om det virker som produksjonskostnadene forventes å gå noe ytterligere ned fremover vil vi ikke merke dette på fullgjødsel i det norske markedet før ny avtale inngås til sommeren. Fremover utover våren vil det derfor primært være hensynet til distribusjon av varene som bestemmer prisutviklingen.

Dette betyr etter all sannsynlighet til at vi kommer til å se en normal prisutvikling fremover mot våren der grunnprisen for gjødsel er stabil, men at det legges på et termintillegg 10-40 kr ukentlig på all fullgjødsel.

Tabell: Eksempel på prisutvikling pr tonn for noen gjødselslag fremover hentet fra Felleskjøpet sin prisløype pr 1. februar.

1. februar

1. mars

1. april

1. mai

18-3-15

8670,-

8750,-

8820,-

8950,-

22-2-12

8720,-

8800,-

8870,-

9000,-

25-2-6

7890,-

7970,-

8040,-

8170.-

27-0-0

6870,-

6870,-

6870,-

6870,-

Det anbefales derfor å kjøpe inn så mye som mulig av den gjødsla du trenger nå. Det er en vurderingssak om det lønner seg å kjøpe inn gjødsla til andreslåtten nå eller vente. Ved innkjøp nå vil du få en høyere kvantumsrabatt i forhold til om du deler bestillingen i to, samt større sikkerhet for at de varene du ønsker er på lager.

Ta kontakt med din rådgiver i NLR Nord Norge for å få utarbeidet årets gjødselplan om du ikke allerede har mottatt denne.