I løpet av jubileumsåret planlegges det en rekke aktiviteter for ulike målgrupper for å vise frem aktiviteten ved forskningsstasjonen slik den har vært opp gjennom årene og slik den er i dag.

Fagdag

Fredag 1. september arrangerer NIBIO digital fagdag. Der gis det et innblikk i stasjonens 100-årige historie, status for stasjonen i dag og ikke minst spennende utdrag fra nyere forskning. Det vil blant annet omhandle følgende tema:

  • Hva skjer i det arktiske landbruket?
  • Nye muligheter for nordnorske jordbær
  • Potet og grønnsaker i nord
  • Nye sorter for et klima i endring
  • Kan vi dyrke korn i nord? Og hva med blomstereng tilpasset nordlige strøk?
  • Utmarka – hva er potensialet og hva skal den brukes til?
  • Reindrift – ei presset næring og hva er løsningene

Lenke til påmelding for fagdag: Jubileumsseminar - NIBIO Tromsø 100 år

Åpen gård

3. september er det mulighet for både store og små å komme på besøk for å feire dagen sammen med NIBIO. Det blir servering, aktiviteter og mulighet til å bli kjent med forskningsaktiviteten på stasjonen.

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge er tilstede med stand! Det blir både konkurranse, grønnsaker og bær på stand – kom innom 😊

Mer informasjon om fagdag og åpen gård finner man på NIBIO sine hjemmesider:

Arrangementene er i tillegg lagt ut på Facebook:


NLR Nord Norge gratulerer NIBIO Tromsø med jubileet!

ILH Holt august
Forskningsstasjonen for landbruk og utmarksressurser som ligger på Holt på vestsida av Tromsøya, har i alle disse årene vært en viktig kunnskapsleverandør for utviklingen av det nordnorske landbruket. Foto: Ingvild Lauvland Høie