Varmesum tom. 30. juni
Det er utviklingstrinn hos timotei som er referansen for beregning av varmesum i denne modellen. Timotei er gjerne i begynnende skyting ved ca. 500 døgngrader – det vil si en varmesum på 500. Ved dette utviklingstrinnet er energikonsentrasjonen satt til ca. 0,90 FEm/kg TS. Det vil si at vi beregner 500 døgngrader til 1. slått og begynner å telle nye 500 døgngrader til 2. slått. Det er viktig å tenke på at forholdene i enga ikke alltid stemmer overens med teoretisk vekststart, så det er nødvendig å ta en titt på graset og ikke stole hundre prosent på de teoretiske modellene. Det kan være flere kalde døgn etter å ha beregna vekststart før 1. slått som gjør at graset ikke utvikler seg like raskt, og det er dermed sikrere å beregne døgngrader til 2. slått.

Med unntak av noen få steder bruker vi data fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste (https://lmt.nibio.no/). Du kan også bruke værdata fra yr.no, for å kalkulere varmesum på egen gård.

Tabellen viser teoretisk vekststart og varmesum for 12 ulike steder i landsdelen tom. 30. juni. Vi oppdaterer tabellen jevnlig.

VekststartTotal varmesum
Grane12.mai577,7
Tjøtta13.mar818
Valnesfjord22.apr606,4
Sortland21.apr548,5
Narvik22.apr592,1
Bardu (Bones)24.mai414,2
Målselv23.mai468,3
Holt24.mai424,4
Storslett24.mai444,8
Lakselv24.mai436
Tana26.mai357,3
Pasvik26.mai408,7


Døgngrader, vekststart og skyting

Slatt Sundoya Leirfjord Foto Ingvild Melkersen 6
Førsteslått på Sundøya i Leirfjord, Helgeland. Foto: Ingvild Melkersen

Har du innspill eller bilder fra ditt område angående vekststart og varmesum? Send gjerne til ingvild.melkersen@nlr.no.

Prognosehøsting 2022

Vi tar ut prognoseprøver før 1. slått. Prøvene gir mulighet for å oppnå presis slått, på den kvaliteten du ønsker. Vi oppdaterer jevnlig etter hvert som analysesvarene kommer inn for resten av Nord Norge.

4 U5 A2499