Utviklinga går raskt

Grasveksten er i god fart og på Helgeland er slåtta godt i gang. I Sømna ble det tatt ut prognoseprøver den 31. mai. Den viste et næringsinnhold på 0,99 FEm pr kg ts. På indre Helgeland viste den siste prognosehøstinga som ble tatt ut den 20. juni, en FEm-konsentrasjon på 0,94. Råproteininnholdet lå da på 19 % av ts.

Lenger nordover, i Midtre Hålogaland, er det tatt ut prøver den 14. 15. og 22. juni. Her viser prøven fra Ottestad (14. juni) en FEm-konsentrasjon på 0,88, og et råproteininnhold på 19 % av ts. Alle prøvene viser en noenlunde lik FEm-konsentrasjon, mens råproteininnholdet er lavest på prøven fra 22. juni, på 14,3 %.

I Troms er det tatt flere prøver den 27. juni, både i Lakselvbukt og i Nordreisa. Disse prøvene sendes inn nå, og resultatene er ventet om få dager. Ts-avling i Nordreisa er beregnet til henholdsvis 178 kg ts pr daa på noe tynn eng i Straumfjord, til 288 kg pr daa i Reisadalen.

Her har vi hatt et svært varmt vær med varmerekorder de siste dagene, men det ble observert lite skyting på gang på timoteien.

I Tana (Holmesund) hadde vi den 21. juni en FEm-konsentrasjon på 0,90, her var timoteien på bladstadiet.

Tabellen under viser i tillegg til FEm-konsentrasjon og råptoteininnhold, også innhold av fiber (NDF) og vannløselige karbohydrater (sukker), samt noen tørrstoff-prosenter og -avlinger.

Av de prøvene som er tatt tidligst (Helgeland), viste prøvene at Grovfôrmodellen lå i forkant av den reelle utviklingen av graset, men også at grasets utvikling gradvis tok innpå beregningene til Grovfôrmodellen.

Oversikt

Tabellen viser en oversikt over alle prøvene som er tatt ut. Sist oppdatert 30. Juni

Sted Dato FEm /kg ts Råprot. % av ts NDF% av ts Vassl. karboh% av ts ts% ts-avling pr daa
Sømna 31.05.2022 0,990 19,9 45,4 14,1
Stormoen 07.06.2022 1,040 24,1 36,6 18,6 23,7
Stormoen 13.06.2022 1,000 21,4 43,8 15,8 20,4
Stormoen 20.06.2022 0,940 19,0 50,7 13,1 20,0
Ottestad 14.06.2022 0,880 19,0 56,8 2,4
Kvæfjord 14.06.2022 0,890 19,0 52,8 1,9
Midtre Hålogaland 15.06.2022 0,910 16,0 48,1 15,0
Midtre Hålogaland 22.06.2022 0,890 14,3 53,5 11,1
Lakselvbukt 27.06.2022 kommer..
Lakselvbukt 27.06.2022 kommer..
Lakselvbukt 27.06.2022 kommer..
Straumfjord 27.06.2022 kommer.. 21,47 178
Reisadalen 27.06.2022 kommer.. 18,997 288
Holmesund 21.06.2022 0,9 18,90 48,40 9,70
Holmesund 27.06.2022 kommer..

Se video som NLR Innlandet har laget, om hvordan prognosehøsting gjennomføres og hvorfor det er viktig.

4 U5 A2499
Prognoseprøver gir mulighet for å oppnå presis slått, på den kvaliteten du ønsker. Foto: Ingvild Melkersen

Varmesum 2022

Varmesum er en indikator på kvalitetsutviklingen i graset frem til 1. slått og 2. slått. Som ei rettesnor for de som ønsker å høste grovfôr med høy energikonsentrasjon, har det vært satt en sammenheng mellom 500 døgngrader etter vekststart, og en energikonsentrasjon på 0,90 FEm/kg TS i grovfôret.

Vi beregner varmesum for 12 steder i hele landsdelen.

Timotei Ingvild Melkersen