Tirsdag 23. februar arrangerte NLR Nord Norge et webinar med en digital studietur til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger - et utvalgt kulturlandskap (UKL). Målgruppen for webinaret var alle som hadde interesse for kulturlandskap og trua naturtyper. Vi fikk svar på hvordan det å få status som utvalgt kulturlandskap har påvirket befolkningen og bruken av arealet for grunneiere, lag og foreninger i Goarahat og Sandvikhalvøya.

Foredragsholdere var:

- Arne Farup, Statsforvalteren i Nordland orienterte om UKL og ga en oversikt over bakgrunnen for å velge ut kulturlandskap og hva dette innebærer. Se PDF fra presentasjon her.

- Ingrid Golten, jordbrukssjef i Porsanger fortalte oss om kommunen, hva befolkningen driver med og hva arealet brukes til.

- Mona Henriksen, grunneier og leder av den lokale samarbeidsgruppa, fortalte oss om hvordan de har organisert seg etter at de fikk UKL-status.

- Sissel Goodgame, UKL-koordinator. Viktige arbeidsoppgaver for en koordinator, hva kan hun gjøre for å støtte innbyggerne slik at de får aktivitet og samhold. Eks bioblitz.


Ta en titt på videoen under som er publisert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark, den tar deg med på en digital studietur til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger - et utvalgt kulturlandskap.

Trollholmsund 2 Foto Anne Marit Isachsen
Dolomittformasjonene i Trollholmsund er en del av UKL Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger. God tilrettelegging med parkeringsplass og merket sti gjør det greit for alle interesserte å ta seg fram til de naturtro trollene. Foto: Anne Marit Isachsen og Ingvild Melkersen
Trollholmsund Foto Anne Marit Isachsen
Dolomittformasjonene i Trollholmsund er en del av UKL Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger. God tilrettelegging med parkeringsplass og merket sti gjør det greit for alle interesserte å ta seg fram til de naturtro trollene. Foto: Anne Marit Isachsen og Ingvild Melkersen
Trollholmsund Foto Ingvild Melkersen
Dolomittformasjonene i Trollholmsund er en del av UKL Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger. God tilrettelegging med parkeringsplass og merket sti gjør det greit for alle interesserte å ta seg fram til de naturtro trollene. Foto: Anne Marit Isachsen og Ingvild Melkersen