NLR NN arrangerer i 2022 en møteserie på klima og potet.

Her får du innblikk i mulighetene som ligger i din drift. Klimakalkulatoren, som også er en type driftskalkulator, er et verktøy som har et stort samlet informasjon om din drift og som dermed kan gi deg et helhetsbilde for hvor du gjør det bra og hvor det er mulighet for forbedring.

Piloten er det første i sitt slag i Nord-Norge, så her har du muligheten til å sitte på første rad og ta i bruk et godt driftsverktøy for din drift.

I forkant av og i vekstsesongen 2022 ønsker vi å samle en pilotgruppe; en gruppe med inntil 10 deltakere som møtes tre ganger i løpet av prosjektperioden. Ved stor interesse tenker vi å arrangere to like samlinger, en i Sør-Troms og en i Midt- Troms. Dette avhenger av interesse, ved få påmeldte blir det lagt opp til samlinger kun et sted.

Pilotprosjektet vil fungere som en felles erfaringsutveksling og kompetanseheving blant både bønder og rådgivere.

For påmelding følg denne linken:

Pilotgruppe i klimakalkulator for potet | NLR Nord Norge