Artikkelen ble først publisert i medlemsbladet Agronominytt i desember 2021.

Tidlige sorter

Tidlige potetsorter vil være klar for høsting ca 60 dager etter setting i Nord-Norge, dersom poteten lysgros og det benyttes fiberduk for rask spiring og etablering. Tidligsortene omsettes i Nord-Norge fra siste halvdel av juli og utover høsten avhengig av hvordan været har vært gjennom sesongen, og ikke minst; avhengig av behovet i markedet.

Solist

Juno (rød) og Solist (gul) er de tidligsortene som det produseres mest av i Nord-Norge pr i dag. Ingen av sortene vi har testet i felt i nord er like tidlige som disse to. Den tyske sorten Solist (2012) har størst avlingspotensial og størst markedsandel av de tidligste sortene. Den er rundoval, har grunne øyne, er fastkokende og har lavt tørrstoffinnhold. Smaken er forholdsvis nøytral. Vi anbefaler at det kjøpes inn ny sertifisert settepotet av denne sorten hvert år, da den er svært svak mot svartskurv og stengelråte. Solist krever forholdsvis lang lysgroingstid for å få solide groer (minimum 300 d°). Sorten har et forholdsvis bra ansett på 10-12 knoller pr plante. Den er varmekjær, og fiberduken bør raskt på etter setting for å fremme spiring og hemme svartskurvsoppen. Får sorten modne litt i åkeren egner den seg også til tidlig skrelling.

Juno

Juno er en norsk sort fra 2006. Den er rød, rund, har dype øyne og nesten kvitt kjøtt. Ofte er karstrengen i knollen rød. Den er mer melen enn Solist, og ansetter færre knoller. Med god fosfor og vanntilgang ved danning av underjordiske utløpere og knoller, vil knollansettet øke noe. Følg med utviklinga i åkeren gjennom sesongen. Dersom knollansettet er lavt blir Juno lett for stor. Sorten er utsatt for flatskurv og vekstsprekk, og bør ikke dyrkes på tørkesvak jord med høy pH. Juno gror lett, og bør ikke legges til lysgroing for tidlig (ca 220 d°).

Hassel

Hassel ble lansert av Graminor i 2018. Den erfares å være den tidligste sorten i sør, mens i nord er den hakket seinere enn Solist og Juno. Knollene er gule, ovale, har grunne øyne, lavt tørrstoffinnhold og er fastkokende. Knollansettet er omtrent som for Solist. Hassel krever jevn vann- og næringstilgang for å unngå såkalt fysiologiske flekker i potetkjøttet, og egner seg best på varm moldholdig jord. Den er forholdsvis svak mot rust (jordboende virus) og bør ikke dyrkes i områder med anstrengt vekstskifte. Hassel og Solist er sterkere met flatskurv enn Juno. Hassel har lang dvaletid, og bør lysgros omtrent som Solist.

Halvtidlige sorter

Potetsorter som er halvtidlige krever ca 14 dager lengre veksttid enn de tidligste sortene, og kan med lysgroing og fiberduk være klar for høsting til ferskmarkedet ca 75 dager etter setting.

Arielle

Den nederlandske sorten Arielle (2012) har vært dyrket noen år i Norge, men er ikke spesielt utbredt i Nord-Norge og dyrkes mindre og mindre i sør. Sorten har et ansett på 8-10 knoller, middels avling, er gul, rundoval har grunne øyne og oppleves som litt mer melen enn Solist og Hassel. Sorten oppleves som varmekjær, og reagerer på ugunstige vekstforhold med rødflamming i kjøttet og spenningssprekk. Sorten er middels sterk mot flatskurv og jordboende virus. Dyrkes den på varm tørkesterk jord og høstes under gunstige opptaksforhold, kan Arielle også dyrkes i nord.

Colomba

Colomba er en dyrkingsvennlig sort fra Nederland (2016). Den er gul, rundoval med middels grunne øyne og lyst gult kjøtt. Fastkokende. Den er sterk mot jordboende virus og flatskurv. Ansetter 12-14 forholdsvis jevne knoller, som fort blir for store hvis en ikke følger med. Avlingspotensialet til denne sorten er størst blant de halvtidlige sortene. Tørrstoffinnholdet er betydelig lavere enn de gamle norske halvtidlige røde sortene Rutt og Laila. Colomba regnes som tidlig i sør, men i nord kan den ikke konkurrere på tidlighet med Solist, Juno og Hassel.

Evolution

Evolution (2019) er en mørk rød nederlandsk sort som har vært dyrket litt i Norge de siste årene. Den er langoval, har lyst gult kjøtt er kokefast og har lavt tørrstoffinnhold. Sorten opptrer med pene knoller tidlig i sesongen, men vokser «plutselig» over seg – blir lett for stor og får et bunglete utseende. Evolution er forholdsvis sterk mot flatskurv, men svakere mot jordboende virus (rust). Sorten må gjødsles moderat og settes forholdsvis tett for å unngå at den blir for stor.

Rutt

Rutt er en gammel lys rød norsk sort fra 1982, som har overlevd lenge i markedet til tross for en del skavanker. Den er middels sterk mot jordboende virus og svak mot stengelråte. Middels sterk mot flatskurv. Knollansettet er på 7-10 knoller og avlinga er middels. Av de halvtidlige sortene nevnt her er denne senest i Nord-Norge. Ved lavt knollansett blir knollene meget store. Kjøttfargen er lys gul og tørrstoffinnholdet er høyt, og gir en melen smaksopplevelse.

Birkeland

Siste nytt i denne kategorien er den halvtidlige gule sorten Birkeland fra Graminor. Den ble godkjent i 2021. Knollformen er oval, kjøttfargen gul og den er kokefast med lavt tørrstoffinnhold. Knollansettet er på ca 12 knoller, og knollstørrelsen er medium. Sorten er sterk mot jordboende virus og flatskurv. Det blir spennende å se hvordan den gjør det i markedet i årene som kommer. Foreløpig er det ikke tilgjengelig settepotet av denne sorten.

Resultatet fra sortsforsøkene i Nord Norge blir samlet og presentert på vår hjemmeside i løpet av vinteren 2021/2022.

Potetsorter
Fra venstre: Potetsortene Juno, Colomba, Birkeland og Solist. Foto: Kristin Sørensen.