Rådgiver jord- og plantekultur

Sanna Bergmann Markussen er ansatt som rådgiver i jord- og plantekultur med kontorsted på Olsborg i Troms.

Sanna Bergmann Markussen
Sanna Bergmann Markussen

- Jeg har vokst opp på gartneri i både Norge og Danmark. Jeg kommer fra Bjørkelangen i Aurskog-Høland, men har også bodd 10 år i Danmark. Etter videregående gikk jeg 2 år på Fosen folkehøgskole på linjen sjølberging hvor jeg har lært meg alt fra å garve, smi, foredle mat og lafte. Etter folkehøgskolen dro jeg til Ås for å ta en bachelor i plantevitenskap ved NMBU innenfor jord og hagebruk. Jeg ble ferdig med utdanningen juni 2022, og startet opp i NLR Nord Norge 1. august. Jeg har en stor interesse for selvforsyning, ulike håndverksteknikker, planter og turer i skogen.

Kontaktinformasjon: tlf 406 10 675, e-post: sanna.markussen@nlr.no.

Info om jord- og planterådgiving

HMS-rådgiver

Kristian Andreassen Bartz er ansatt som HMS-rådgiver på Helgeland med kontorsted i Brønnøysund.

Kristian Bartz
Kristian Bartz

- Jeg heter Kristian, er 25 år og er oppvokst på gård i Brønnøysund. Jeg har alltid hatt stor interesse for landbruk. Jeg gikk landbruksfag på Val videregående skole, deretter jobbet jeg som fast avløser i ett år her i Brønnøy. Jobben som avløser ga meg et driv til å lære enda mer om landbruk. Jeg valgte å studere Agronomi på Blæstad ved Høgskolen i Innlandet, som jeg ble ferdig med i år. Planen videre er å studere Master i bærekraftig jordbruk, kombinert med 100% jobb som HMS-rådgiver i NLR Nord Norge.
Jeg ser fram til jobbhverdagen i NLR og gleder meg stort til å ta fatt på nye utfordringer og å bli kjent med medlemmene.

Det er bare å ta kontakt dersom dere har spørsmål, vil ha besøk eller trenger noen å snakke med ellers. Jeg sitter stort sett på kontoret i 2. etg på Felleskjøpet hver dag, utenom når jeg er på besøk hos produsenter.

Kontaktinformasjon: tlf 902 61 634, e-post kristian.bartz@nlr.no.

Info om HMS-rådgiving

Rådgiver potet og grønt

Sunniva Løwø er ansatt som rådgiver innen potet og grønt med kontorsted på Trofors.

Lowo S
Sunniva Løwø

Sunniva har masterutdanning i plantevitenskap fra NMBU hvor hun skrev masteroppgave om jordboende sykdommer i nordnorsk potetdyrking. I tillegg til mastergraden har hun gått Potetskolen og tatt bachelor i biologi og i statsvitenskap på NTNU. I løpet av studietiden har hun også hatt sommerjobb i pakkeriet til Tromspotet og Art Nor, som vekstkontrollør av såvare i Mattilsynet, jobbet med anlegg av forsøksfelt for NLR i Målselv og som tekniker på nematodelaboratoriet på NIBIO.

Sunniva kommer fra Sørreisa, og på fritiden liker hun å gå på tur og hun spiller fele i spelemannslag.
- Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dyktige produsenter og kollegaer for å styrke og utvikle potet- og grønnsaksdyrkingen i Nord-Norge, sier Sunniva.

Kontaktinformasjon: tlf 907 10 019, e-post sunniva.lowo@nlr.no.

Info om potetrådgiving Info om grønnsaksrådgiving

Økonomirådgiver

Tore Kolstad er ansatt som økonomirådgiver med kontorsted i Mo i Rana.

Tore Kolstad
Tore Kolstad

Tore har lang og variert erfaring fra økonomiområdet innen landbruk og øvrig næringsliv. Han har bl.a. vært jordbrukssjef i Hemnes, økonomilærer ved Vefsn Landbruksskole og økonomirådgiver i Trøndelag Forsøksring. Han har i tillegg betydelig erfaring fra regnskap og offentlige innkjøp. Tore kommer til å ha Helgeland som primært arbeidsområde, og inntil videre jobber han fra hjemmekontor.

Tore vil sammen med øvrige rådgivere i NLR bl.a. kunne:

  • Utarbeide driftsplaner, f.eks. i forbindelse med investeringsbeslutninger
  • Være en sparringspartner for bonden i sin bedriftsutvikling
  • Bistå med eierskifterådgiving
  • Holde kurs og forelesninger innenfor temaet økonomi
  • Bistå med prosjektledelse for eksternt finansierte prosjekter

Kontaktinformasjon: tlf 916 26 890, e-post tore.kolstad@nlr.no.

Info om økonomirådgiving

Bygningsplanlegger

Jan Balseth er ansatt som bygningsplanlegger i NLR Nord Norge. Kontorsted er Tjøtta, men kommer til å jobbe mye på hjemmekontor i Sandnessjøen.

Jan Balseth
Jan Balseth

Jan har jobbet med salg av innendørsmekanisering og utarbeidelse av tegninger i mange år i Nordland og tidvis Nord-Trøndelag. Arbeidsområdet i NLR NN blir i all hovedsak Nordland med fokus fra Bodø og sørover.
- Jeg ser frem til å jobbe i et team med bygningsplanleggere og økonomirådgivere i NLR, til det beste for den Nordnorske bonden, sier Jan. Jan er gift og bor i Sandnessjøen, er far til tre voksne barn og har tre barnebarn. Han har også hund og bruker minst en uke i året på jakt etter skogens konge.

Kontaktinformasjon: tlf 468 89 022, e-post jan.balseth@nlr.no.

Bygningsrådgivingstilbud i NLR Nord Norge

I NLR Nord Norge gir det tette samarbeidet mellom bygningsrådgivere og økonomirådgivere et godt grunnlag for å fatte beslutninger om veien videre for din gårdsdrift. Rådgivningen skjer i tett samspill med deg og fagfolk innen andre relevante felt.

Vårt tilbud innen bygningsrådgivning omfatter: forprosjektering m/kostnadskalkyle, prosjektledelse, byggeledelse, tilbudskonkurranser og entreprenøravtaler for alle fag, byggesøknader, arbeidstegninger for byggfaget, tilstandsvurdering av eksisterende bygninger.

Bygningsrådgivningen vår er tilgjengelig for medlemmer og ikke-medlemmer.

Info om landbruksbygg

En våt, men fin tur opp til Torghatten. Foto: Bodil Lundbakk
En våt, men fin tur opp til Torghatten. Foto: Bodil Lundbakk
En våt, men fin tur opp til Torghatten. Foto: Bodil Lundbakk
En våt, men fin tur opp til Torghatten. Foto: Bodil Lundbakk
Ansatte
NLR Nord Norge ønsker de nye ansatte velkommen med på laget!