Gårdbrukerparet Børge Hegstad og Sarah Hesten i Lødingen vestbygd har tatt i bruk NoFence for beitedyra. De har også laget en nyttig og informativ tavle om dette ved alle veger som brukes av andre inn i beiteområdet.

Det kan gis støtte til innkjøp av NoFence fra bl.a. SMIL-midler. Spør forvaltninga i din kommune.


Aktuelle støtteordninger

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

Tilskudd til tiltak i beiteområder - Landbruksdirektoratet

Informasjonsplakat No Fence i Lodingen vestbygd Foto Ragnhild Renna
Informasjonsplakat for NoFence i Lødingen Vestbygd. Foto Ragnhild Renna
Kyr pa beite med No Fence i Lodingen vestbygd Foto Ragnhild Renna
Kyr på beite med NoFence i Lødingen Vestbygd. Foto Ragnhild Renna