Hva er det som får en planteinteressert student - Guro Herborg Ørmen Bukaasen - til å velge et så sært og smalt tema i sin masteroppgave på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)?

Kanskje nettopp det å ha vokst opp i potetkommunen Solør kan ha påvirket valget. Hun søkte og fikk stipend fra Fagforum potet for å kunne satse på en virussjukdom i masteroppgaven. Valget falt da på tobacco rattelvirus (TRV). For Guro er over gjennomsnittet interessert i plantesykdommer. Litt potetdyrking på småbruket i Brandval hvor hun vokste opp, har også påvirket at fordypingsfeltet måtte vies denne knollen.

TRV forårsaker rustflekksyke i potet. Knollene får brune flekker i potetkjøttet og redusert avling. Blir flekkene synlige, er knollene heller ikke salgbare.

Jeg møtte Guro på Vågønes i Bodø hvor det tidligere var en av landets forskingsstasjoner i landbruk. Her var spesielt ett av arealene øst for jernbanen «landskjent» for å huse mange virusbærende nematoder. Derfor ble det hvert år sendt nye, aktuelle potetsorter fra forskingsmiljøet i hele Norge til testing av mottakelighet av TRV. Selv om potetforsøkene ble avsluttet i Bodø for over 30 år siden, vil jordboende virus kunne overleve i ulike ugrasarter.

Det ble tatt ut 10 store jordprøver av sandjorda på Vågønes sist i august. Disse skal Bukaasen nå sjekke via ulike metoder om jorda fortsatt inneholder TRV. Hun har allerede startet opp med å teste potetjord fra Klepp på Jæren, fra Ås og fra Trøndelag.

Det blir spennende å følge med, og etter hvert få lese masteroppgaven. For målet er å skaffe en oversikt over virusvektor-nematodene, samt undersøke mulig frøoverføring av TRV fra ugras.

Vi ønsker Guro lykke til med det siste året på studiet – og kanskje er vi så heldige at hun velger å jobbe i Norsk Landbruksrådgiving når hun er ferdig?

Foto Anne Marit Isachsen
Foto: Anne Marit Isachsen
Anne Marit Isachsen 5
Foto: Anne Marit Isachsen