Det overordnede målet er regenerering av gårdenes økosystemprosesser, som så gir positive ringvirkninger lokalt og globalt. Med regenerering mener vi påviste forbedringer av karbonbinding, jordhelsefunksjoner som jordstruktur, nedbryting, evne til å holde på vann og næringsstoffer, og vanninfiltrasjon. I tillegg undersøkes og dokumenteres parametere som gir status for artsdynamikk, mineralkretsløp, vannkretsløp og energikretsløp. Når jord- og økosystemhelse bedres, gir det bedre grunnlag for økonomisk trygghet for bonden. Erfaringene og kunnskapen fra prosjektet skal gjøres tilgjengelig for bønder i hele landet.

Vi bruker planleggingsverktøyet Holistic Management (Helhetlig forvaltning) og systemet for overvåking av økosystemprosesser Ecological Outcome Verification (EOV) for å oppnå mer effektiv fotosyntese, større rotsystemer, bedre vann- og næringshusholdning, og større diversitet av planter, insekter og jordliv.

Målet er å veilede bønder i retning av regenerativ drift på sine gårder, og å teste ut EOV i Norge i samarbeid med NIBIO og NORSØK. Vi vil undersøke brukervennligheten for bonden, og om parameterne er gode mål for regenerering av jordhelse og økosystemfunksjoner i Norge. Resultatene og erfaringene skal komme bønder, rådgivere, forskning og forvaltning til gode. Prosjektet går både ut på å veilede bønder i verktøyene og å dokumentere effektene på jord- og økosystemer lokalt.

NLR regioner

Deltagende NLR-regioner:

Rådgiver:

Prosjektdeltakere/bønder

NLR Nord Norge

Ragnhild Renna og

Anne Marit Isachsen

Elisabeth Berggrav og
Andreas Poleo

Landbruk Nordvest

Maud Grøtta

Paul Einar Sæther og
Adrianna Saliwon

NLR Vest

Lena Abel

Gunn Skrede og
Tor Jørgen Haagensli

NLR Rogaland

Ane Harestad

Anny Aamodt og

Olav Aasland

NLR Østafjells

Hege Sundet

Erling Ballestad og
Ragnhild Helsing
Loger samarbeidspartnere vol2