Tradisjonelt sett er prisene lavest i juni/juli/august, dette «tradisjonelt sett» har jo ikke vært riktig det siste året. Vi rådgivere kan ikke garantere prisutviklingen, når vi spør Yara vil de heller ikke si noe. Anders Rognlien i Yara sier at han ikke vet, men så fortsetter han med at alle indisier tilsier at strømprisene vil stige utover høsten, og ellers alle innsatsfaktorer vil øke i pris, er det da å forvente at prisen på mineralgjødsel går ned?

Signaler fra oss i NLR

  • Dvele litt ved energiprisene
  • Ukrainakrigen fortsetter, hva gjør det med matvarepriser og matforsyning? Økt etterspørsel av mat=> økt etterspørsel av gjødsel => økte priser på gjødsel
  • Tilgangen på råstoff som kom fra Russland og Hviterussland. Anders Trømborg i Yara har kommet med uttalelse om råvaretilgang i denne Nationen-artikkelen
  • Vi kan ikke si hva utviklingen vil bli. Alt peker mot en prisstigning
  • Vurder om du kan bestille mineralgjødsel nå - om ikke alt, så i alle fall noe