Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og Troms landbruksfaglige senter arrangerer for første gang Grønnsaksskolen for Nord-Norge. Vi skal innom tema som jordarbeiding, oppal av småplanter, såing og planting, plantevern, høsting, lagring, emballasje, økonomi og markedsadgang. Det blir lagt opp to parallelle løp, et for storskalaprodusenter og et for småskaladyrking. Storskalaløpet er aktuelt for de som skal produsere og levere til pakkerier og industri, mens småskalaløpet passer for de som vil dyrke for direktesalg (markedshage, torg, Reko, mm).

Grønnsaksskolen går over ett år med tre fysiske samlinger og tre digitale samlinger. Den første samlingen blir på nyåret i 2023, og påmelding kommer i løpet av høsten 2022. Grønnsaksskolen er, i tillegg til å gi faglig påfyll, en god arena for å bli kjent med andre grønnsaksprodusenter i Nord-Norge.

Grønnsaksskolen finansieres av Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordnorsk Landbruksråd, Tromspotet, Produsentorganisasjonen OTTAR og Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge.

Mer info og påmelding kommer..