NLR NN gjennomfører for tiden «Teknoformidlingsprosjektet», og en del av dette prosjektet er å teste ut nye muligheter for fagmøter og fagutveksling i vår langstrakte landsdel.

Vi legger opp til at gårdbrukere kan velge mellom å delta på teams hjemme, eller samles i lag med en rådgiver i et knutepunkt nær deg. Hvor dette blir avhenger av påmeldinger i de ulike områdene. Vi etterstrever å gi alle muligheten til å samles i små grupper etter gjeldene smittevernsbestemmelser.

Ett av de fysiske møtene vil være på Kunnskapsparken på Finnsnes. Der vil innlederne Jørgen Mølmann, Nibio, Ulrike Naumann, Tromspotet, samt Kristin Sørensen NLR NN og undertegnede være samlet. Vår kollega og innleder Kari Aarekol fra NLR Rogaland vil delta på teams fra Rogaland.

Det settes av god tid i programmet til faglig utveksling.

Deltakelse for medlemmer i NLR NN som betaler grunnpakken for grøntrådgivning (og dermed er deltaker i Teknoformidlingsprosjektet) er gratis, øvrige NLR NN medlemmer betaler 250kr og ikke-medlemmer betaler 500kr.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1.februar.

Program:

1045: Pålogging og testing av lyd og bilde, gjelder alle deltakere og innledere.

1100: Velkommen og litt praktisk informasjon, ved Unni Hellebø Andreassen, NLR NN

1105: Sorger og gleder i kålrotproduksjon i nord. Med blant annet kort evaluering og oppsummering av fjorårets sesong, varemottakerledd og planer videre for grønt på Tromspotet, ved Ulrike Naumann, Tromspotet

1200: Presentasjon av resultater i prosjekt Arktisk Lys, ved Jørgen Mølmann, Nibio.

1230: Pause

1245: Dyrking av kålrot ved Kari Aarekol, NLR Rogaland:

  • Næringsforsyning
  • Overgjødsling
  • Indre kvaliteter og defekter
  • Ugrasbekjempelse ved bruk av duk
  • Vanning

1400: Slutt.

Vel møtt!

Kontaktperson: 

Unni Hellebø Andreassen 

Rådgiver grønnsaker og potet 

Telefon: 920 34 556 

Arrangør: NLR Nord Norge i samarbeid med Tromspotet og NIBIO Tromsø