NLR Nord Norge har fått arktiske midler fra statsforvalteren i Troms og Finnmark for å gjennomføre et forprosjekt rundt bruken av faste kjørespor i grovfôrdyrkninga i Nord Norge.

Formålet med prosjektet er å samle inn praktiske erfaringer fra bønder som bruker faste kjørespor eller annen presisjonsverktøy. Disse erfaringene skal brukes videre i prosjektarbeid, samt danne et grunnlag for rådgivning rundt emnet.

Presisjonslandbruk handler i all hovedsak om å sikre det man vil kalle for god agronomi, nemlig rett tiltak, til rett sted og til rett tid. Ved presisjonslandbruk brukes teknologi til å tilpasse behandling av jord og vekst etter behov, noe som ofte varierer innenfor samme areal. Faste kjørespor er en grunnleggende del av det vi kaller for presisjonslandbruk. Faste kjørespor går enkelt ut på å kanalisere aktiviteten på et skifte i faste spor, og at dette skal bidra til å redusere jordpakking utenfor sporene.

Erfaringsutvekslinga mellom bonden og rådgiver vil foregå gjennom et kort intervju, og om mulig, en markdag senere i sesongen.


Ønsker du å dele dine erfaringer og kunnskap med oss? Ta kontakt med:

Martin Utland, e-post: martin.utland@nlr.no, tlf: 977 47 687

Gerbrand Vink, e-post: gerbrand.vink@nlr.no, tlf: 954 29 895

Faste kjorespor Foto Ragnhild Renna
Ta kontakt med NLR Nord Norge for å dele dine erfaringer og kunnskap om faste kjørespor eller andre presisjonsverktøy. Foto: Ragnhild Renna