Ny jordbruksavtale innebar at satsene for tilskudd til drenering er økt. Tilskuddet utgjør kr 2 500 pr. dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving av myr på tidligere grøfta areal. Ved annen grøfting for å drenere mindre deler av skiftet og lage avskjæringsgrøfter er tilskuddssatsen kr 38 pr. løpemeter grøft, begrenset oppad til kr 2 500 pr. dekar berørt areal.

Har du søkt støtte, men ikke begynt? Foretak som har fått innvilget tilskudd før 1. juli 2022, og ikke har påbegynt dreneringsarbeidet, kan nå trekke søknaden og søke på nytt etter nye satser.

Har du spørsmål eller planer om drenering, ta kontakt med kommunen eller din rådgiver.

Se også her for mer fagstoff fra NLR Nord Norge.