På en tilstelning i dag fredag 9. september - i forbindelse med gjenbruksuka i Bodø, med matservering og flott musikk - ble Bodøs aller første MILJØPRIS delt ut. Det ble gjort av ordfører Ida Pinnerød og en fullsatt sal i Stormen konserthus var med på overrekkelsen. Prisen er et diplom + 10.000 kroner og selvsagt en fin blomsterbukett.

Det var mange nominerte som på ulikt vis kvalifiserte til den nyopprettede prisen. Men vinneren ble det ganske ferske lille foretaket Bodø Grønt som drives av Henriette Stoltenberg og Gaute Terjesson. Gaute startet opp høsten 2020 – og er allerede vinner av velfortjent pris sammen med kjæresten Henriette.

Juryens begrunnelse for at nettopp Bodø Grønt ble vinnere ble lest opp av ordfører Pinnerød:

  • Årets vinnere har gjennom det siste året blitt en ledestjerne i et etterspurt marked for lokal mat
  • Vinnerne har vist at det er mulig med egne, enkle midler å gi et viktig løft til lokal matproduksjon, og dermed lokalt klima og miljøarbeid
  • Årets vinnere har vist fram mangfoldet i dyrkingsmuligheter for ulike matvareprodukt her nord
  • Vinnerne utmerker seg med høy kompetanse, hardt arbeid og godt, holdningsskapende arbeid
  • Prisvinnerne er Bodø første markedshage som leverer til restauranter og forbrukere med abonnementsordning. Markedshagen drives for hånd etter biodynamiske og økologiske prinsipper som ivaretar jordsmonnet. Den har totalt 2,5 dekar, og her dyrkes grønnsaker, urter på friland og diverse vekster i uoppvarmet drivhus
  • Årets vinnere er selvsagt Bodø Grønt ved/Gaute Terjesson og Henriette Stoltenberg. GRATULERER.

Vi hiver oss rundt og gratulerer vi også – velfortjent pris til utrolig dyktige by-bønder!

Bodø Grønt Miljøpris Foto Anne Marit Isachsen
Gratulerer med velfortjent pris til utrolig dyktige by-bønder! Foto: Anne Marit Isachsen