Funksjonstest av åker- og tåkesprøyter er obligatorisk. Sprøyteutstyret skal fra og med 1. januar 2020 funksjonstestes hvert 3. år, og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent.

Etter godkjenning blir sprøyta påført et registreringsmerke som viser at den oppfyller gjeldende krav (Mattilsynet og KSL). Det er viktig at brukeren kan dokumentere at utstyret er i god stand.

Funksjonstest av sprøyteutstyr er nå en viktig del av autorisasjonskurset og skal gi opplæring i innstilling og bruk av eget sprøyteutstyr. Det er derfor krav om at bruker skal være til stedet under testen.

Jeg ønsker å melde min interesse for funksjonstesting av åkersprøyte

Under funksjonstesten får du

 • Opplæring i innstilling og bruk av egen sprøyte
 • Opplæring i egenkontroll - utføres minst en gang pr. sesong
 • Klarhet i feil og mangler ved sprøyta
 • Hjelp til oppretting av feil og mangler
 • Bedre sprøytekvalitet betyr spart preparatkostnad
 • Dokumentasjon som viser at sprøyteutstyret oppfyller gjeldende krav

Litt om funksjonstesting i praksis

Mindre fare for forurensing

Restmengdene av sprøytevæske kan reduseres ved god kontroll og rett innstilling av sprøyteutstyret. Dette er et viktig punkt for å redusere risikoen for forurensing av eks. vannkilder. Ved å sikre mot etter drypp ved effektivt dryppvern kan både sviskader og direkte kontakt med sprøytevæske unngås. Lekkasjer i slanger og koblinger, eller tilsetninger i siler, filtre og dyser utbedres ved testingen. Slike feil er viktige å oppdage med rent vann i sprøyta, og ikke etter at den er fylt med sprøytevæske. Ved å bruke ideell dysehøyde, kjørehastighet, dysestørrelse og arbeidstrykk, oppnår du bedre dekning av plantene og reduserer risikoen for avdrift. Testeren vil gi deg gode råd om aktuelle innstillinger for de forskjellige kulturene du skal sprøyte i.

Bedre arbeidsmiljø

Sprøyta blir i seg selv mer brukssikker, og blant annet rentvannstank og dryppvern vil
forbedre arbeidsmiljøet. Brukeren lærer å kontrollere utstyret med reint vann og oppdage lekkasjer, tilsetninger, feil på dyser, manometer og pumpe mm. før det blandes inn plantevernmidler. Dermed kan feilene utbedres på en enkel, billig og sikker måte.

Obligatorisk registreringsmerke

Sprøyta påklebes et registreringsmerke som bevis på at den oppfyller kravene og er i orden. Alle sprøyter som er i bruk, må ha dette merket. I tillegg til de fordelene vi har vært inne på, krever KSL at sprøyta skal være funksjonstestet.

Sparte kostnader

Funksjonstesten koster for ei normal åkersprøyte vanligvis mellom 3000-5000 kr pluss deler, avhengig av størrelse og om en er medlem i NLR eller ikke. Dette er penger en fort tar igjen ved sparte kostnader til plantevernmidler, og bedre resultat av sprøytinga.

 • Medlem: kr. 3150,-
 • Ikke medlem: kr. 4725,-
 • Tillegg på kr. 50,- per testet dyse utover det som står på sprøyta

Dette blir testet

Pumpe, pumpekapasitet, manometer, dyser, slanger, filter, lekkasjer, bom, kraftuttakshastighet, kjørehastighet og det blir oppsatt diagram for kjørehastighet i forhold til væskemengde/daa.

Huskeliste før funksjonstest

 • Vask sprøyta grundig.
 • Rengjør filtre og siler, inkludert dysesiler.
 • Sprøyta må være fri for lekkasjer.
 • Dysene må ha dryppvern.
 • Det må være på festa rent vanntank med kran, minst 15 liter.
 • Deksel på kraftoverføringsaksling må være i orden.
 • Bom og bomoppheng må være i orden.
 • Sprøyta skal være påmontert "sprøytetraktoren".
 • Tanken skal være halvfull med vann (eller minst 300 liter).
 • Brukeren skal være med under hele testen.

Ta kontakt før testing

Skal du bruke åkersprøyta de i år og godkjenningen er i ferd med å løpe ut – mao du trenger en ny test: Ta kontakt snarest mulig med Solfrid eller meld din interesse ved å trykke på den gule knappen. Solfrid vil da planlegge ei effektiv reiserute slik at hun får testet flest mulig sprøyter.

 • Solfrid Ramberg, tlf 915 98 411, e-post solfrid.ramberg@nlr.no

Jeg ønsker å melde min interesse for funksjonstesting av åkersprøyte

Sproyting Tjotta Ingvild Melkersen
Funksjonstest av åker- og tåkesprøyter er obligatorisk. Sprøyteutstyret skal fra og med 1. januar 2020 funksjonstestes hvert 3. år, og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent. Foto: Ingvild Melkersen.