Hittil har det kommet inn ca 900 svar på spørreundersøkelsen om produksjon av grønnsaker, potet, bær og blomster i Nord-Norge. Det utgjør ca 30 % av de som har fått spørreundersøkelsen i nord. Undersøkelsen blir liggende ute en stund til – og det er fint om flest mulig svarer på denne.

Det tar ikke lang tid, og svarene er svært verdifulle for det videre arbeidet av tilrettelegging for økt produksjon av potet, grønnsaker og bær i nord.

Har du ikke har svart kan du følge denne lenken Spørreundersøkelse