Personer som arbeider med husdyr- /grønt, produksjon, fiskeri og havbruk er i listen over samfunnskritiske funksjoner.

Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan gis unntak fra innreiserestriksjoner hvis tilstedeværelse i riket er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov».

Hvilke ddokumentasjonskrav gjelder?

Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner må dokumentere ved innreise at oppdraget kvalifiserer til unntaksbestemmelsen. Arbeids- eller oppdragsgiver må sørge for dokumentasjon på at vedkommende har en kritisk samfunnsfunksjon. Dersom det er behov for å innhente ytterligere opplysninger kan arbeids- eller oppdragsgiver kontaktes (Landbrukstjenesten) i tillegg må det foreligge en arbeidskontrakt.

Dokumentasjon utenlandsk arbeidskraft korona

Skjemaet er ment som et hjelpemiddel til virksomhetene for å oppfylle dokumentasjonskravet. Det presiseres at utfylt skjema ikke garanterer innreise; utlendingens tilstedeværelse i riket må ved innreise vurderes som «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov».

Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et forhåndsgodkjent oppholdssted til disposisjon, har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Vilkår for godkjenning fra Arbeidstilsynet inkluderer bl.a.;

  • Mulig å unngå nær kontakt med andre
  • Enerom
  • TV og internett på rommet
  • Eget bad
  • Eget kjøkken eller matservering

Testing:

Person som kommer til Norge, må testes i hjemlandet like før reisen og må testes når de kommer til Norge. Testes igjen etter 7 dager i karantene.

Det oppdateres hele tiden så følg med på hjemmesiden til FHI hva som er gjeldene regler for innreise, karantene, isolering, og testing.