Den nye åtekalken leveres i 600 kg sekk, og listeprisen er kr 870,- pr tonn. Det gir en kilopris på kr 0,87 og pr sekk på kr 522,-. Frakt tilkommer. Kalken er tørr, og konsistensen er som raffinert sukker. Franzefoss opplyser at den sannsynligvis skal gå greit å spre med sentrifugalspreder. Vær obs på at kalken er såpass fin, at det ikke bør være vind av betydning under spredning. Franzefoss har planer om å testkjøre åtekalken på snødekte arealer rett etter påske.

Lite snø

Vi er inne i de siste dagene i mars, og pr nå har vi ikke snø av betydning. Dersom dette holder seg, og vi ikke får store mengder snø i april – vil snøen sannsynligvis fare fort av gårde denne våren. På grunn av seint snøfall og lite snø gjennom vinteren er det derimot betydelig tele i store deler av landsdelen. Spesielt på indre strøk. Vi har målere ute som har passert 1 m tele, og får tilbakemeldinger fra gravearbeid der det er registrert tele ned mot 2 m. I tillegg har det dannet seg is på en del arealer etter regnet som kom sist i februar og i mars.

Isbrann

Vi anbefaler snøåting på alle arealer som skal benyttes til radkulturer kommende vekstsesong. Telen tiner ikke i overflaten før snøen er borte. For grasarealer som ikke skal snus i vår, vil det være en fordel at snøen ligger og «bløyter opp» isen, med mindre det kommer store snømengder i april. Hvis det fremdeles ligger panseris på enga når snøen er borte, er det avgjørende viktig at isen blir perforert så snart som mulig, slik at åndingsgasser får slippe ut og plantene får oksygen. Plantene begynner å vegetere når lyset slipper igjennom isen. Hvis gassene hoper seg opp under isen, oppstår fenomenet «isbrann» og plantene kveles. Vi vet ikke hvor effektiv Agri Åte Ba er på is, men det kan være forsøket verdt. Fra tidligere vet vi at sand er svært effektivt til å perforere is. Den flyter heller ikke så lett av gårde med smeltevatnet.

Demofelt

Den nye kalken er mørkere enn åtekalken som har vært i salg i nord de siste årene, og den bør derfor være mer effektiv. Tidligere forsøk med snøåtingsmidler har gitt god effekt ved mengder på 40-50 kg/daa. Franzefoss og NRL Nord Norge planlegger å teste ulike kalkmengder av Agri Åte Ba på tineeffekten, i Midt-Troms i vår. Det vil gi oss en bedre pekepinn på egnethet og dosering for neste vår.

KS 270413 Forsok snoatingsmidler Balsfjord
27. april 2013. Testing av ulike åtingsmidler på eng i Balsfjord. Foto: Kristin Sørensen