Vi får besøk av forsker Ievina Sturite fra NIBIO, Tjøtta, som har jobbet og forsket på kløver og andre belgvekster i mange år. Hun har i tillegg ansvar for eng og forsøk med langvarig eng.

De to siste årene har vi deltatt i en landsomfattende forsøksserie for å bli bedre kjent med engbelgvekstene som er aktuelle i dag. Erfaring fra felt og studie av arter og sorter blir tema på markdagene. Tema jord og jordhelse er svært aktuelt – vi graver og vurderer jord og røtter. Vi ser også etter meitemark. Erfaringsutveksling.

8. september kl 11.00: Kløkstad i Bodø hos Magne Kristensen

Etter runden på nordsia tar vi turen til Vågønes for å se på kornfeltet hvor vi også har sådd kløver som underkultur.

Lokal NLR-rådgiver: Anne Marit Isachsen, mobil 913 20 731

9. september kl 11.00: Reisadalen i Nordreisa, hos Per Roald Skogheim

Vi ser på kløver og jord i økologisk eng, og besøker belgvekstfeltet til slutt.

Lokal NLR-rådgiver: Ellen Reiersen, mobil 481 29 147

10. september kl 12.00: Sortland vgs. Kleiva

Markvandring på felt med engbelgvekster og erfaringsutveksling med tema grovfôr.

Lokal NLR-rådgiver: Ragnhild Renna, mobil 905 48 161

Enkel servering av kaffe og kjeks.

Velkommen!