Marit ble ansatt i Midt-Helgeland Forsøksring 1.6.1988. Med unntak av ett år i Afrika, har hun tjent bøndene på Helgeland siden da. Hun har hatt sin base på vårt kontor på Tjøtta. I over 32 år har hun, med sin solide fagkunnskap, nøyaktige og grundige arbeidsmetode og blide vesen tatt, tusenvis av jordprøver, laget tusenvis av gjødselplaner, en rekke miljøplaner og skjøtselsplaner. Bidratt i prosjektarbeid, forsøksarbeid og blitt en ettertraktet skjøtselsplanlegger innenfor kulturlandskapsfaget. Hun har en spesiell interesse for botanikk, og behersker det meste innen fagfeltet jord- og plantekultur.

Marit har vært med på reisen av fusjoner i landbruksrådgivingen – og har vært ansatt både i NLR Helgeland, NLR Nordland og til slutt NLR Nord Norge. Hun har vært en stor inspirasjon for sine medarbeidere, og delt villig av sin fagkunnskap.

Vi takker Marit så mye for hennes bidrag gjennom et langt yrkesliv til det Nord-Norske landbruket og ønsker Marit lykke til med pensjonisttilværelsen!

Ny medarbeider på kontoret på Tjøtta er Ingvild Melkersen.

Hun ble ansatt 1.4.2021 – og har gått i lære hos Marit for å bli kjent med området og oppgavene hun skal overta etter Marit.

Bilde Marit