Landbruksrådgivere fra NLR Nord Norge, NLR Vest og Landbruk Nordvest fikk god innføring i samspillet mellom biologi, fysikk og kjemi i jorda. To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda.

Jordkurset er delt opp i flere moduler, der de i starten har fått input i form av flere foredrag som har inneholdt tema som blant annet økologi, funksjoner, jordliv, jordarbeiding, kretsløp, karbonlagring i jord, humus med mer. I slutten er det praksisdel, som nå i Vesterålen, der de fikk prøve seg i felt. Selve målet til jordkurset er blant annet å få god kommunikasjon mellom rådgiver og gårdbruker om jorda og å ha forståelse for hvilke tiltak som kan gjøres for å bygge levende og fruktbar matjord på den enkelte gård. Den siste modulen vil foregå på Teams i oktober, og da blir det fokus på utviklinga av jordrådgiving i NLR og hvordan rådgiverne kan utvikle seg faglig.

På lab ble det studert preparat av spretthaler, midd, mykorrhiza, røtter og jordaggregat. Hva jordlivet består av er viktig for å kunne si noe om omdanning og nedbrytning av dødt plantemateriale og sirkulering av næringsstoffer.

Ute i felt ble spaden flittig brukt i ulike jordtyper, sammen med ‘Jordlappen’ som er utarbeidet av NORSØK. Jordlappen er en veileder med 10 indikatorer som undersøkes ved å grave i jorda. Resultatene av undersøkelsene sier noe om jordhelse og jordkvalitet ved å si noe om lufttilgang, vanntransport, omdanning av organisk materiale, biologisk aktivitet og rotvekst. For å nevne et eksempel på en indikator i myrjord, så er det å teste ut ‘von Posts Skala’. Det er en felttest som består av 10 trinn (H1-H10) som bedømmer omdanningsgraden i myr ved å presse sammen en neve myrjord i hånden. Ved H1 avgis det klart vann og alt organisk materiale er fast og uomdannet, dvs. 10% nedbrutt. Ved H10 er alt organisk materiale omdannet uten rester av fibre, og massen tyter ut mellom fingrene uten å avgi vann, dvs. 100% nedbrutt. Verken H1 eller H10 er ideelt. Med andre ord er indikatorene i Jordlappen interessante å diskutere når man står ute i felt. Les mer om Jordlappen her.

Fagpraten gikk lett imellom erfarne kursholdere og lærevillige kursdeltakere. God stemning og stort fagutbytte er stikkord som sitter igjen, hvor teori og praksis har gått hånd i hånd.

Takker for et trivelig og velholdt kurs!

Jordkurs 5 Ingvild Melkersen
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs Lena Abel 4
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs3 Ingvild Melkersen
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs2 Ingvild Melkersen
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs 7 Ingvild Melkersen
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs Lena Abel 5
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs 4 Ingvild Melkersen
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs Lena Abel 1
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs 6 Ingvild Melkersen
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs Ingvild Melkersen
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Jordkurs Lena Abel 2
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.
Kursdeltakere 2 Foto Reidun P
To lærerike dager ble brukt både inne på lab med øynene godt plassert i mikroskop og ute i strålende høstvær med hendene og nesa i jorda. Foto: Lena Abel, NLR Vest, Ingvild Melkersen, NLR NN og Reidun Pommeresche, NORSØK.