HMS-kurs

Det arrangeres flere HMS-kurs i Nordland, Troms og Finnmark i 2020

Autorisasjonkurs i plantevern, fornyelse og nybegynner

Alle som skal kjøpe plantevernmidler som er beregnet for yrkesbruk må ha autorisasjonskurs.

Autorisasjonskurs for gnagermidler

Kurs i gnagerbekjempelse Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.