Bilde kompetansenettverket

Kompetansenettverket for lokalmat i nord

Målgruppe

Hovedmålgruppen er primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer eller reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter. Kompetansenettverket skal bistå disse små og mellomstore bedriftene med å få tilgang til den kompetansen de trenger for å utvikle seg videre.

Kurs

Vi kjører matfaglige kurs, samt at vi i samarbeid med Matmerk/Norsk mat kjører ulike markedskurs. Kursene utvikles årlig på bakgrunn av behov fra næringa i nord. På grunn av koronapandemien er det foreløpig ikke mulig å sette opp en kursplan for fysiske kurs for i år, men nettverket jobber kontinuerlig med å finne alternativer og er i gang med planlegging av ulike digitale kurs for våren 2021. Sjekk deres facebookside: https://www.facebook.com/lokalmatinord

Besøksordning

Gjennom Besøksordningen kan en matbedrift gratis få en kompetanseperson etter eget behov inn i bedriften i inntil to dager. Et slikt besøk har vært viktig for utviklingen av flere matbedrifter.

Matmerk/Norsk mat tilbyr også besøksordning der en får hjelp til å komme videre med salgs- og markedsarbeidet i bedriften.

Startbesøk

Startbesøk innebærer at nyetablerere kan reise og være en dag hos en av kompetansenettverkets startbedrifter. Dette er en etablert matbedrift som du kan diskutere idèen din med.

Ta kontakt

Ta kontakt med Frøydis Gillund (epost: froydis.gillund@nibio.no, mobil: 94862225) om du er interessert i å benytte deg av besøksordningen, startbesøk eller ønsker å melde inn kursbehov.

Mer informasjon om Kompetansenettverket for lokalmat i nord:

https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord?locationfilter=true

https://mathåndverk.no

https://www.facebook.com/lokalmatinord