Jordlappen er utarbeidet av NORSØK (norsk senter for økologisk landbruk), og prosjektleder Reidun Pommeresche. For oss i NLR er denne jordlappen et fint verktøy for å se på livet i jorda på en enkel og effektiv måte. Jordlappen beskriver 10 viktige indikatorer som kan være til hjelp for å se på tilstanden i din jord. Kanskje er ikke jordstrukturen så ille som fryktet. Hvilke meitemarker trives i jorda di? Er de nitrogenfikserende bakteriene aktive?

Jordlappen er utviklet for norske forhold, og godt utprøvd i ulike prosjekter de 10 siste årene. Jordlappen krever at man skal ut og grave i jorda på jordet. Den praktiske delen av dette, det å se med egne øyne, kjenne på jorda, telle meitemark, se vanngjennomtrengingen osv gir et bevisst bilde på hva som egentlig foregår nede i jorda.

Gode diskusjoner om jordliv oppstår også når man er med å graver i jorda sammen.

Du kan lese mer detaljert om jordlappen her:

Jordlappen

Ønsker du besøk ut på ditt jorde, kanskje en markdag? Ta kontakt med din rådgiver !

27.september er det markdag om/med jordlappen i Bodø, les mer her 🌿