NLR Nord Norge inviterer til fagmøte om fornyelse av gårdsbruket og fjøsutfordringer. Rådgivere på økonomi, bygg og jord- og plantekultur deltar.

  • Velkommen. Hva kan NLR Nord Norge tilby? v/Ingvild L. Høie
  • Fornyelse av gårdsbruket – økonomi, planlegging og mulige støtteordninger v/ Tor Erling Nilssen
  • Fjøsutfordringer v/ Svein Johnsen og Roger Østvik

Sted: NIBIO Holt, Holtvegen 66, Tromsø (inngang på oversiden av kontorbygget)

Tid: Tirsdag 9. november kl 13:00 - 15:30

Fint om du gir beskjed til Ingvild Lauvland Høie på mobil 95881365 eller epost ilh@nlr.no om du kommer, innen fredag 5. november.

Velkommen!

Bilde1 Fjos