Helgeland

På Helgeland har vi ønsket å styrke rådgivningsmiljøet. Dette gjør at vi har ansatt tre nye i dette området. På Tjøtta har vi ansatt Ingvild Melkersen, og hun begynte hos oss 1. april. Hun er ansatt for å erstatte Marit Dyrhaug når hun blir pensjonist 1. august.

Mirjana Sadojevic har det siste halvåret hatt kontor på Mo, men hun har sagt opp sin stilling og er allerede begynt å jobbe hos NIBIO som forsøksarbeider. I tillegg har Einar som har kontor på Trofors sagt opp sin stilling fra 1. juni.

For å erstatte disse to har vi ansatt to nye rådgivere som begynner hos oss 1. august. Dette er Martin Utland og Marita Bjørnvik Overmo. Begge får kontorplass på Trofors i våre lokaler der. Vi ser det som viktig at de ikke sitter alene for å danne ett godt arbeidsmiljø, og vi har derfor valgt å samlokalisere disse på Trofors.

Hvis vi ser på de tre som slutter på Helgeland, så hadde de en stillingsprosent tilsvarende 2,14 årsverk. De tre nye er alle ansatt i 100 % stilling innen jord- og plantekultur. På den måten styrker vi Helgelandsområdet med 1,86 årsverk, med interne forflytninger i organisasjonen og nyansettelser. Det som gjelder for alle de tre nye, er at de er unge og rimelig nyutdanna, men har relevant utdannelse for å kunne jobbe som rådgiver innen jord- og plantekultur. Alle tre har erfaring og praksis fra landbruket. Både som avløsere, men også ved at de alle er født og oppvokst på gård.

Lofoten og Sør-Troms

Barre Ibrahim har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. mai. Han har hatt kontorsted på Vestvågøy i Lofoten. Her har vi valgt å ansette Gerbrand Vink i en 80 % stilling som erstatter. Han er oppvokst i Lofoten på et geitbruk. Gerbrand er ferdig til våren på Blæstad innen fagfeltet jord- og plantekultur. Han vil få et særskilt ansvar med å følge opp grovfôrprodusenter i det geografiske området Kvæfjord - Indre Troms – Narvik, og begynner i jobben 1. august.

Ingrid Myrstad, med kontorsted Kvæfjord, som hovedsakelig jobber med grønt, har signalisert at hun begynner å bli klar for å bli pensjonist. For å få en god overlapp med Ingrid, så har vi vært så heldig å få ansatt Unni Hellebø Andreassen. Unni begynner 1. september i en 100 % stilling. Hun vil i starten ha hjemmekontor i Tjeldsund kommune. Unni har blant annet utdannelse fra jord- og plantekultur på Blæstad, hun har jobbet som jordbrukssjef og mange vil kjenne henne igjen fra rollen som Organisasjonssjef i Troms og Finnmark Bondelag. Unni har et hjerte som banker for grønt!

Gratangen

Til slutt så informeres det om at Irmelin Fagerjord, som har kontor i Gratangen, er ute i fødselspermisjon. Her vil Ida Jeanette Pedersen ivareta Irmelin «sine bønder» denne våren slik at dere får levert gjødslingsplan.

Kort oppsummert:

Vi ansetter nye der noen slutter. Vi prøver så langt som mulig å erstatte rådgivere på samme sted som der noen slutter, men i disse digitale tider så er person viktigere enn kontorsted så noe justering blir det. Det kommer ikke nye stillingshjemler, men vi prøver å ansette de nye i 100 % stillinger, noe som medfører at antall årsverk stiger. Det er lettere å bli en god rådgiver, hvis man er rådgiver på heltid.

Vi takker de som har slutta hos oss for godt utført arbeid, og ønsker dem lykke til videre!

Samtidig oppfordrer vi dere til å ta godt imot de nye!