Eurofins Agro Testing Norway AS har sendt oss følgende informasjon før jul:

Som følge av påvist Covid-19 går produksjonen på vårt jordlaboratorium med redusert bemanning. Dette medfører dessverre ytterligere forsinkelser, uten at vi per nå kan si nøyaktig hvor stor forsinkelsene blir. Vi beklager på det sterkest ulempene dette medfører. Vi er imidlertid takknemlige for at ingen på avdelingen i Moss er rammet og vi jobber hardt for å få ut resultatene så raskt som mulig.
Vi ber om forståelse for den krevende situasjonen som har oppstått og lover å holde dere orientert om utviklingen på nyåret.

Utarbeiding av gjødslingsplaner

Dette påvirker også arbeidet vårt med gjødslingsplaner. Jordanalyseresultatene sendes fra Eurofins til bestiller (landbruksforetaket) og med kopi til rådgiver. Når de er kommet kan de legges inn i planprogrammet og endelig utarbeiding av gjødslingsplan starter.