I samarbeid med NIBIO er det anlagt forsøksfelt flere steder i landet der artene bladfaks, timotei og engrapp er satt under lupen. Ett av feltene ligger på Sortland i Vesterålen og andreslåtten ble tatt 19. august. Som bildene nedenfor viser har gjenveksten vært god.

Mål for serien

Formålet er å studere avling og kvalitet hos bladfaks i to- og treslåttsystem med timotei som målestokk. En ønsker også å se om det er gevinster med å underså engrapp i bladfakseng.

Forsøksplan

Sådde vekster i rutene som forsøkshøstes:

  1. Bladfaks
  2. Bladfaks sammen med engrapp
  3. Timotei Lidar

Slåttesystem:

  1. Treslåttsystem
  2. Toslåttsystem

På kantrutene er det sådd Lidar timotei. Disse høstes ikke i forsøket. Jordarten er ei moldholdig morenejord. Feltet ble sådd i på ettersommeren 2020 uten dekkvekst, men ble brakka i forkant. Likevel overlevde en del kveke og strandrør, som med sine rotutløpere tar sin plass. Feltet skal ligge i fire engår og det skal tas kvalitetsanalyser.

Det vil etter hvert bli arrangert markvandring på feltet.

Feltslått Sortland Foto Ingvild Melkersen
Feltslått 19. august på Sortland i Vesterålen. På bildene er rådgiverne i NLR Nord Norge i full gang med høsting: Ellen Marie Winther, Anne Marte Vikhammer, Stian Sand Gunnarsen og Ragnhild Renna. Det tas grasprøver, det måles, det rakes, fôret veies og det rakes litt til. Foto: Ingvild Melkersen
Feltslatt Sortland Ingvild Melkersen 5
Feltslått 19. august på Sortland i Vesterålen. På bildene er rådgiverne i NLR Nord Norge i full gang med høsting: Ellen Marie Winther, Anne Marte Vikhammer, Stian Sand Gunnarsen og Ragnhild Renna. Det tas grasprøver, det måles, det rakes, fôret veies og det rakes litt til. Foto: Ingvild Melkersen
Feltslatt Sortland Ingvild Melkersen 1
Feltslått 19. august på Sortland i Vesterålen. På bildene er rådgiverne i NLR Nord Norge i full gang med høsting: Ellen Marie Winther, Anne Marte Vikhammer, Stian Sand Gunnarsen og Ragnhild Renna. Det tas grasprøver, det måles, det rakes, fôret veies og det rakes litt til. Foto: Ingvild Melkersen
Feltslatt Sortland Ingvild Melkersen 4
Feltslått 19. august på Sortland i Vesterålen. På bildene er rådgiverne i NLR Nord Norge i full gang med høsting: Ellen Marie Winther, Anne Marte Vikhammer, Stian Sand Gunnarsen og Ragnhild Renna. Det tas grasprøver, det måles, det rakes, fôret veies og det rakes litt til. Foto: Ingvild Melkersen
20210819 Bladfaks timotei og engrapp i blanding Gjenvekst etter forsteslatt Foto Ragnhild Renna
Bladfaks, timotei og engrapp i blanding. Gjenvekst etter førsteslått. Foto: Ragnhild Renna