For å oppnå god kvalitet på andreslåtten, det vil si over 0,90 FEm per kilo tørrstoff, i timoteibasert eng, bør det ikke være over 500 (-550) døgngrader mellom 1. og 2. slått. Når du velger dato for å regne ut døgngrader må du ta høyde for når det ble gjødslet og når veksten startet etter 1. slått.

Utviklingstrinn hos timotei er referansen for beregning av varmesum i denne modellen. Timotei er gjerne i begynnende skyting ved ca 500 døgngrader – det vil si en varmesum på 500. Ved dette utviklingstrinnet er energikonsentrasjonen satt til ca 0,90 FEm/kg TS.

Med unntak av noen få steder bruker vi data fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste (https://lmt.nibio.no/). Du kan også bruke værdata fra yr.no, for å kalkulere varmesum på egen gård.

Vekststart

500 døgngrader (1.slått)

Værsum etter 1.slått

Grane

22. mai

25. - 26.juni

925

Tjøtta

23. april

19. - 20.juni

1032

Valnesfjord

23. mai

29. - 30.juni

831,8

Sortland

24. mai

06. - 07.juli

727,1

Narvik

24. mai

09. - 10.juli**

801,7**

Målselv

26. mai

07. - 08.juli

713,5*

Holt

25. mai

12. - 13.juli

619,1

Storslett

26. mai

12. - 13.juli

640,4

Lakselv

26. mai

10. - 11.juli

660,4

Pasvik

26. mai

08. - 09.juli

717,1

** 28.juni - 3.juli: Vi har antatt en gjennomsnittlig temperatur på 12,6 grader

* 20. og 21.juli: Vi har antatt en gjennomsnittlig temperatur på 10,5 grader