Når Ingvald Landet fra Koppang i Innlandet skal fôre sine 400 vinterfôra sau med minst mulig kraftfôr gjennom hele året, må han stille strenge krav til eget grovfôr.

– Jeg er bevisst på at jeg må ha riktig kvalitet i tilstrekkelige mengder til ulike tider av året, sier Landet.

Erfaringskorrigering

Da Landet på etterjulsvinteren i år ble kjent med tilbudet NLR Grovfôrstrategi, var han ikke sen om å melde sin interesse.

– Jeg ønsket å bygge mer kunnskap om grovfôrdyrking. Jeg har et behov for å spisse kompetansen, sier han.

Nå er rådgiver i NLR Innlandet, Rune Granås, jevnlig innom gården for å diskutere tiltak og mulige forbedringer i grovfôrproduksjon.

3 A7 A2268
Ingvald Landet (t.h.) ønsker å bli en bedre grovfôrdyrker. Med NLR Grovfôrstrategi får han nå jevnlig besøk av rådgiver i NLR Innlandet, Rune Granås, for å diskutere aktuelle tiltak og strategier. Foto: Morten Livenengen

Klare målsettinger

Sammen med rådgiver har Ingvald Landet satt seg klare mål for årets grovfôrsesong.

  1. Rett slåttetidspunkt
  2. Riktig engfornying
  3. Kvalitetsbedømming og grovfôranalyser

– Det er mange ting innenfor hvert punkt her, men i all hovedsak handler det om å gjøre de rette valgene for å produsere det grovfôret som du trenger til din besetning, sier Rune Granås.

Ingvald Landet har tidligere tatt ut grovfôrprøver, men har ikke brukt veldig mye tid på å sette seg inn i tallene på analysesvaret. Nå skal det bli nye takter.

– Jeg har ikke brukt grovfôranalysene særlig aktivt i drifta. Her har jeg mye å lære, sier Landet.

– Grovfôrprøvene sier oss også mye gjødslingxstrategien er riktig, så her er det mye verdifull informasjon å hente ut, supplerer Granås.

Planlegging og korrigering

Man kan starte året med gode planer, også opplever man at ikke forholdene blir som forventet. Hos Ingvald Landet har den tørre sommeren fram til medio juli satt sitt preg på gjennomføringa av de planlagte tiltakene.

– Det har vært en tørr sesong fram mot førsteslått. Jeg har heldigvis vanning på en vesentlig del av arealet, så det berger mye av avlinga. Men det kom regn mot ideelt tidspunkt for førsteslått, slik at denne ble utsatt i omslag ti dager. Det har gitt meg vesentlig høgere tørrstoffavling, men jeg frykter at kvaliteten jeg ønsket har gått tapt, forklarer Landet.

Nå er revidert plan å jakte kvalitetsgrovfôr på andreslåtten.

– Man kan lage så gode planer man vil, men ting skjer. Man må rett og slett bare tilpasse seg, sier Ingvald Landet.

NLR Grovfôrstrategi

Bli en grovfôrstrateg og gjør gull av grovfôret ditt.
IMG 2599
Ingvald Landet har et mål om å bli en bedre grovfôrdyrker. Derfor har han denne sesongen kjøpt rådgivingspakka NLR Grovfôrstrategi av NLR Innlandet. Nå er målet å få høstet graset til rett tidspunkt, med riktig kvalitet til rett dyregruppe. Foto: Morten Livenengen