Irrgrønne byggplantene duver i sommervinden. Erik Skaare står midt i den tette åkeren og vurderer potensialet.

– Her har vi ugrasharvet tre ganger, og det er jeg glad vi fikk tid til. Du ser fortsatt ugrasplanter, men nå har åkeren et veldig godt overtak. Tett åker er det beste tiltaket mot ugras, sier Erik Skaare.

Byggåkeren ble sådd i april, og midt i juni når den Erik til knærne. Selv om han har flere års erfaring som konvensjonell kornbonde, er det ekstra spennende å følge utviklinga på de økologiske skiftene.

3 A7 A7347
Erik Skaare, gårdbruker i Stange i Innlandet, har lagt om en del av arealet til økologisk. Det er både økonomisk motivert, men også en agronomisk utfordring som motiverer ham til å tenke i økologiens baner. Foto: Morten Livenengen

Smitta av økokorn-basillen

Vi skrur tida tilbake. Erik Skaare driver en gård på 550 dekar eget og 200 dekar leid jord i Stange i Innlandet. Et nytt slaktegrisfjøs er tatt i bruk. Etter hvert er det husdyrgjødsel disponibelt, og dette får ham til å tenke i retning av økologisk korndyrking.

Andre bønder i bygda, med tilgang på husdyrgjødsel fra egen svinebesetning, har tidligere hatt suksess med å legge om den konvensjonelle korndyrking til økologisk.

– Det er nok en smitteeffekt. Jeg så at det gikk an å lykkes. Dessuten er det jo en agronomisk faglig utfordring som jeg fant spennende, sier Erik.

– Dessuten er det også et økonomisk aspekt ved min økologiske korndyrking. Kjemisk plantevern koster penger, og kjemien er for dyr til å søle med, supplerer han.

Nærmer seg

Erik er ikke ideologisk, økologisk korndyrker. Han velger å plukke det beste fra to verdener, og mener det er mye å lære fra det økologiske som kan overføres til det konvensjonelle jordbruket. Her har det allerede skjedd mye de siste årene, mener han.

– Gjennom stadige krav til å vurdere andre tiltak enn kjemiske i det konvensjonelle, er vi nødt til å tenke integrert plantevern hele veien. I mitt hode er det et steg i retning mot en mer økologisk produksjon, sier Erik.

Som eksempel peker han på den nykjøpte ugrasharva. Den har han brukt på en god del av det konvensjonelle arealet i år, til fordel for kjemisk ugrasbekjempelse, med svært godt resultat.

– Ugrasharving utført på rett måte og til riktig tid fungerer, sier Erik.

Drifta på gården

Vestre Hemstad gård, Stange i Innlandet

Vekster gjennom treskeren

– Vi må lære å krype før vi kan gå, sier Erik på spørsmål om hvor store planene for videre økologisk korndyrking er.

– Men det er mer areal som er egnet og som i så måte ligger klart, supplerer han raskt.

Til nå har han valgt de beste skiftene for omlegging til økologisk, for å gi seg selv de beste forutsetninger for å lykkes. Selv syns han så langt at det går bra.

– Vekstskiftet er ikke ferdig spikret, men jeg skal kun dyrke vekster som kan høstes med skurtresker. Det blir ikke aktuelt å starte med potet- eller grønnsaksproduksjon, slår han fast.

Derimot kan det være svært aktuelt å leie ut økologisk areal til produsenter av nettopp potet og grønnsaker. Gården har et godt utbygd vanningsanlegg på alle aktuelle skifter, og er i så måte interessante arealer for produsenter av økogrønt.

Én ting har Erik allerede funnet ut at vekstskiftet hans må inneholde, og det er erter.

Med parallellproduksjon (både økologisk og konvensjonell korndyrking) må Erik ha logistikksystemene på plass for å holde de to produksjonene adskilt. Det, sammen med flere andre faktorer, gjør at han denne sommeren bygger om ei gammel bingetørke til nye kjørbare plantørker. Det gir økt tørke- og lagerkapasitet.

– Nå kan vi lagre det økologiske kornet til utpå vinteren en gang, da kornkjøper ønsker å ta imot varen vi produserer. Tørke- og lagerplass er nesten en forutsetning for å dyrke økologisk, sier Erik.

Han ser fram til en leveringssesong der han ikke trenger å stå i de gamle kornbingene å måke korn for hånd.

– Det gir samtidig en symboleffekt til nesten generasjon, at vi kan gjøre ting rasjonelt og effektivt, sier Erik.

3 A7 A7356

Leier slangespredning

Med husdyrgjødsel fra en fullkonsensjons slaktegrisbesetning, er det mange kubikk med møkk som skal kjøres ut på våren. Dette er et arbeid Erik er villig til å betale andre for å gjøre. Han leier inn entreprenør som kommer med alt nødvendig utstyr og kjører ut husdygjødsla effektivt i løpet av svært kort tid.

– Min jobb er å molde ned husdyrgjødsla så raskt som mulig. Til den jobben bruker vi såbedsharva, forteller han.

Dagen etter sår han med ren såmaskin.

Bygger ut tørkekapasiteten

Med parallellproduksjon (både økologisk og konvensjonell korndyrking) må Erik ha logistikksystemene på plass for å holde de to produksjonene adskilt. Det, sammen med flere andre faktorer, gjør at han denne sommeren bygger om ei gammel bingetørke til nye kjørbare plantørker. Det gir økt tørke- og lagerkapasitet.

– Nå kan vi lagre det økologiske kornet til utpå vinteren en gang, da kornkjøper ønsker å ta imot varen vi produserer. Tørke- og lagerplass er nesten en forutsetning for å dyrke økologisk, sier Erik.

Han ser fram til en leveringssesong der han ikke trenger å stå i de gamle kornbingene å måke korn for hånd.

– Det gir samtidig en symboleffekt til nesten generasjon, at vi kan gjøre ting rasjonelt og effektivt, sier Erik.

Eriks tips til deg som vurderer økologisk korndyrking

Gripe muligheter

Selv om Erik syns det er for tidlig å gi et godt svar på hvor god økonomien i økologisk korndyrking er for ham, mener han at mulighetene for å tjene penger på produksjonen ligger der.

– Det er et behov for økologisk korn i markedet som gir et betydlige potensial. Da gjelder å gripe de muligheter vi har, sier han.

Om du sitter som konvensjonell korndyrker og vurderer omlegging til økologisk, er Erik klar på sine anbefalinger.

– Dersom du har god tilgang på husdyrgjødsel og kjennskap til rettidsfaktorer er det absolutt muligheter for flere, sier han.

Skjermbilde 2022 06 23 kl 08 45 34

Få hjelp til riktig veivalg

NLR Økologisk Førsteråd er et gratis og uforpliktende gårdsbesøk der gårdbruker og rådgiver sammen diskuterer muligheter og begrensinger for omlegging til økologisk produksjon.

Hva som er viktig for deg som produsent vil påvirke hvilke faktorer som blir vektlagt under besøket. Rådgiver vil også sikre at alle kritiske faktorer blir gjennomgått slik at du har et mest mulig realistisk beslutningsgrunnlag. Rådgiver vil peke på både muligheter og utfordringer ved en eventuell omlegging, men det er du som tar det endelige valget.

Besøket følges opp med en skriftlig tilbakemelding, som inneholder:

  • Agronomiske vurderinger
  • Enkle økonomiske vurderinger
  • Viktige punkt i regelverket for økologisk produksjon
  • Muligheter for videre rådgiving dersom du velger omlegging

Tilbudet krever ikke medlemskap i Norsk Landbruksrådgiving

Ta kontakt med rådgiver for NLR Økologisk Førsteråd