– Målet er at flest mulig bønder skal bli litt klokere, slik at de utnytter eksisterende maskiner enda bedre, eller gjør mer opplyste valg når de skal investere, sier teknikk-ansvarlig i NLR, Jogeir M. Agjeld.

Til møtet har NLR samlet rådgivere, forskere og ikke minst driftige bønder som kan dele av sine kunnskaper og erfaringer. Her kommer folk fra sør og nord og øst og vest i landet, men også fra utlandet. Pluss at noen bransjefolk får bittelitt taletid.

Landbruksrådgivinga håper at møtesalen fylles godt, og har reservert et solid knippe hotellrom til gjestene sine.

– Mye kunnskap deles inne i møtelokalet, men verdien av å prate sammen i pausene og på kvelden kan ikke undervurderes, poengterer Jogeir. Derfor blir det landbruksteknisk festmiddag på torsdagskvelden. Nytt denne gangen er at du også kan følge møtet digitalt. Dermed er kunnskapen lett tilgjengelig uansett hvor du befinner deg. Men da må du ordne lunsj, middag og det sosiale helt sjøl!

Nlr 64104275300
Jogeir Agjeld

Programmet er delt inn i ti tematiske fagbolker, der emner som dette blir luftet: Dronebruk, programvare for driftsstyring, høstelinjer for grovfôr, direktesåing av korn, praktiske og økonomiske erfaringer med presisjonsutstyr, robotisering og digitalisering, og smart gjødselhandtering. Det er også plass til litt om trygg traktorkjøring, dieseløkonomi, biogass og maskinsamarbeid.

– Foredragene skal være korte og poengterte, men vi har satt av god tid til spørsmål, sier Rolf Einar Kordal, en av rådgiverne som planlegger møtet. Det vil brukes en praktisk app til spørsmålene, slik at både publikum i salen og de som sitter bak en skjerm rundt om i landet lett kan delta i debatten.

Rolf Einar Kordal
Rolf Einar Kordal

NLR Teknikkmøtet arrangeres rett etter Landbrukets Økologikongress, på samme hotell. Her er det altså mulig å ha inntil fire dager med faglig oppdatering i samme slengen!

Påmelding, program og mer info finner du på nlr.no/teknikk.

Logo teknikkmotet