Program:

Kl.17: Feltvandring i demonstrasjonsfelt med ulike belgvekster

Kl.18: Fagmøte i kantina på Søgne vidergående skole med temaene - Belgvekstenes betydning ved økologisk dyrking. Mobilisering for pollineringsvennlige vekster med praktiske erfaringer. Pollinerende insekter og pollineringsvennlige plantearter.

Foredragsholdere: Ellen Svalheim og Ievina Sturite fra NIBIO, Roar Linjord fra Tromøya. Svein Lysestøl og Georg Smedsland fra NLR Agder.

Pris: 200 kr (servering)

LES MER OM ØKOUKA

Påmelding