Webinar om vannmiljø - Vannforskriften og landbruket

05.02.2021 (Oppdatert: 05.02.2021) Ingvild L. Høie

Vannforskriften setter nytt søkelys på vann og vannmiljø. Landbruket er en av sektorene som påvirker mest vann og det er derfor viktig at både gårdbrukere og forvaltning kjenner forskriften. Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge inviterer til webinar på TEAMS om vannforskriften og landbruket. Webinaret er gratis og går over to dager med 3 timers bolker.

Foto: Brita Johansen

Mandag 22. mars og tirsdag 23. mars – kl 11:00-14:00 begge dager

 

Påmelding

 

Program - 22. mars: Dag 1

 

Fokus på forskriften og hva vi vet om påvirkninger fra landbruket

Vi presenterer erfaringer fra et prosjekt som har gått over tre år i Farstadvassdraget i Vestvågøy og målinger som er gjort her. Videre får vi oversikt over tilskuddsordninger og regelverk. Vi får presentasjoner fra Nordland Fylkeskommune, Statsforvalteren i Nordland, NIBIO, AkvaplanNIVA og NLR Nord Norge.

 

11:00 - 11:05 Velkommen

Are Johansen, vannområdekoordinator og Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord Norge

11:05 - 11:25 Hva er vannforskriften? Hva forventes av landbruksnæringa? Lars Ekker, Nordland Fylkeskommune 
11:25 - 11:45 Hvordan påvirker landbruket vannforekomster i Nordland? Lars Sæter, Statsforvalteren i Nordland
11:45 - 12:15 Klassifisering av vassdrag - erfaringer fra Nord- Norge. Geir Aksel P. Dahl-Hansen, AkvaplanNIVA
12:15 - 12:20 Beinstrekk  
12:20 - 13:10 Farstadvassdraget - tilførsler og aktivitet Are Johansen, vannområdekoordinator for Lofoten og Vesterålen
Farstadvassdraget - prøvetaking og påvirkninger Marianne Bechmann, NIBIO
13:10 - 13:40 Virkemidler i vannforvaltningen - SMIL, RMP og lovverk Elisabeth Utstøl Pettersen, Statsforvalteren i Nordland
13:40 - 14:00 Tiltaksplan for Farstadvassdraget i Vestvågøy Are Johansen, vannområdekoordinator for Lofoten og Vesterålen

 

Program - 23. mars: Dag 2 

 

Praktiske tiltak for et bedre vannmiljø

Vi starter med presentasjon av et prosjekt i seks Nordlandskommuner med fokus på planlegging av tiltak. Deretter går vi gjennom tekniske løsninger for lagring og handtering av husdyrgjødsel (bl.a. separering), alternative gjødselslag og mulighet for å redusere fosfortap gjennom bl.a. fôrforbedring, samt direktesåing som tiltak.  Presentasjonene er fra YARA, NIBIO og NLR Nord Norge.

 

11:00 - 11:30 Prosjektet 'Landbruket og vannforskriften' Ingvild Lauvland Høie
11:30 - 12:00 Husdyrgjødsellager, gjødselseparering og silo. Tekniske løsninger og finansiering Svein Johnsen,  NLR Nord Norge
12:00 - 12:25 Husdyrgjødsel - spredeutstyr for nedlegging og nedfelling Wolfgang Dohrn, NLR Nord Norge
12:25 - 12:30 Beinstrekk  
12:30 - 12:55 Husdyrgjødselspredning - moderne løsninger for spredte arealer. Eksempler fra Sømna Knut Alsaker, NLR Nord Norge
12:55 - 13:25 Fosfor, gjødsling og fôrforbedring Anders Rognlien, YARA 
13:25 - 13:50 Kan direktesåing redusere tap av jord og næringsstoffer? Kamilla Skaalsveen, NIBIO
13:50 - 14:00 Avrunding  

 

Det er mulig å koble seg på når som helst, men det beste utbyttet vil nok være å delta begge dager. Det er mulig å stille skriftlige spørsmål underveis. Disse vil bli besvart enten i løpet av seminaret eller etterpå.

 

Påmelding

 

Støttet med midler fra Statsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune.

Påmelding

Påmeldingsfrist: torsdag 18. mars

 

Kontaktpersoner:

Ingvild Lauvland Høie

Mirjana SadojevicFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.