Dyp tele og minimalt med snø flere steder i Nord-Norge

28.01.2021 Kristin Sørensen

Lite snø nord i landet har allerede ført til dyp tele flere steder. NLR Nord Norge har telemålere jevnt fordelt i nordre Nordland og Troms, og disse viser tele på vei ned mot 1 meter på mineraljord.

Telemåling på Båtnes i Nordreisa 6. januar 2021. Foto: Ellen Reiersen

Det har vært en unormalt mild førjulsvinter i nord. Bardufoss meteorologiske værstasjon viser flere runder med temperatur over 0 grader i november, og 5,2 grader over 30-års normalen i snitt. For desember var temperaturen 2,5 grader høyere enn normalt. Unormalt lite nedbør har ført til at tela raskt stakk seg ned da kaldværet satte inn ved årsskiftet. Mildværet gjennom hele høsten kan ha tært ekstra på opplagsnæringa til graset, og dersom det blir mye snø på etterjulsvinteren, kan det bli sein vår og hardt for graset å stå løpet ut.

Temperaturmålinger siste året. Kilde: www.yr.no

 

Telemåling

Telemålinger har vært foretatt i Nord-Norge siden sist på 1990-tallet, og blant annet har vi lært at tela tiner lite og ingenting, så lenge snøen ligger. Hvis det er dyp tele tiner det også minimalt nedenfra. Snø som fremdeles ligger på jordene etter siste halvdel av mai og over i juni kan bidra til stor uttynning av grasdekket på grunn av overvintringssopp. Spesielt hvis det i tillegg er tina mark under snøen. Matpakken til graset blir mindre og mindre for hver dag som går under snø og is. Langvarig snødekke og/eller isdekke gir uttynning av gras- og kløverbestanden. Plantene som overlever, har lite opplagsnæring igjen og tyngre for å komme i gang om våren. Ofte ser vi dårlig busking og skyting på lavt strå som resultat. Tabellen under viser status for telemålinger i nordre Nordland og Troms nå i januar.

  

Teledybde i Nordre Nordland og Troms vinteren 2020-2021
Dato Sted Teledybde
cm
Snødybde
cm
Merknad
21.12.2021 Gammelgården, Storslett 21 8 Ikke is
19.01.2021 Båtnes, Storslett 80 6 Ikke is
17.01.2021 Rundhaug, Målselv 25 19 Ikke is
15.01.2021 Grundnes, Målselv 88 5 Ikke is
21.01.2021 Øvre Bardu 75 2 Ikke is
21.01.2021 Kvæfjoreidet 50 2 Ikke is
16.01.2021 Lehn, Vesterålen  17 1 Skare
16.01.2021 Nyland, Vesterålen 1 0,5 Skare

Prosjekt GrasSAT

De fleste av stedene med telemålinger er knyttet til et prosjekt i Polen og Norge; «GrasSAT», i regi av NIBIO m.fl, som startet opp i høst. Kort sagt har prosjektet som formål å utvikle en data-applikasjon, ved å ta i bruk satellittdata, for å bidra til å optimalisere grovfôrproduksjonen. For å kalibrere målingene gjort av satellitt, bidrar medlemmer og rådgivere i NLR Nord Norge i prosjektet med registrering av snødybde, tele, overvintring og avling. Prosjektet finansieres av de norske EØS-midlene gjennom programmet PolNor.

 

Vær forberedt

Selv om vinteren så langt ser ut til å kunne bli tøff for engvekstene flere steder, skal vi ikke male fanden på veggen. Det er likevel ikke så dumt å innstille seg på snøåting dersom det blir mye snø. Vi anbefaler også å bestille frø i god tid for reparasjonssåing av ung eng, eller fornying av areal.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.