Vekststart og varmesum tom 05. juli

18.06.2020 (Oppdatert: 06.07.2020) Ingvild L. Høie

Varmesum beregnes to ganger i uka frem mot 1. slått. Tjøtta, Grane og Valnesfjord har nådd 500 døgngrader. Følg med her for oppdateringer!

Foto: Knut Alsaker

For å planlegge høstetidspunkt kan beregning av varmesum være ei rettesnor. Utviklingstrinn hos timotei er referansen for denne modellen. Timotei er gjerne i begynnende skyting ved ca 500 døgngrader – det vil si en varmesum på 500. Ved dette utviklingstrinnet er energikonsentrasjonen satt til ca 0,90 FEm/kg TS.

NLR Nord Norge gjør i år beregninger på varmesum frem mot 1. slått på 10 ulike steder i landsdelen. Døgngrader regnes ut ved å summere døgnets gjennomsnittstemperatur (middeltemperatur) etter vekststart. Vekststart inntreffer når det har vært tre påfølgende femdøgnsmiddel med lufttemperatur høyere enn 5 °C, etter at telen har gått, og jorda er snøfri. Døgngrader telles som middeltemperatur per døgn fra vekststart. Tjøtta hadde vekststart 23. april, mens de 9 andre stedene, fra Grane i sør til Pasvik i nordøst, hadde vekststart mellom 22. og 26. mai.

Med unntak av noen få steder bruker vi data fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste (https://lmt.nibio.no/). Du kan også bruke værdata fra yr.no, for å kalkulere varmesum på egen gård.

 

 

Vekststart

Varmesum tom. 05. juli

Grane

22. mai

633,7

Tjøtta

23. april

757,8

Valnesfjord

23. mai

561

Sortland

24. mai

482,5

Narvik

24. mai

428,3 **

Målselv

26. mai

474,3

Holt

25. mai

418

Storslett

26. mai

414,2

Lakselv

26. mai

425,4 *

Pasvik

26. mai

448,7

** Data mangler (f.o.m 28.06 t.o.m 05.07)

* Data mangler (30.6)

Når er begynnende skyting?

Begynnende skyting i eng med timotei er satt til det tidspunktet når 10 % av aksene i bestanden er kommet helt ut av bladslira. Det er viktig å skille mellom begynnende skyting og skyting. Når aksene har skutt helt ut av bladslira på all timotei, er det ikke lenger begynnende skyting. Om man har eldre eng med lite eller ingen timotei, så vil utviklinga til timoteien i nærområdet være en god rettesnor for valg/korrigering av høstetidspunkt.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.