Varmesum mot 2. slått

18.06.2020 (Oppdatert: 01.09.2020) Ingvild L. Høie

Varmesum er nå beregna tom. 31. august. Modellen kan være ei rettesnor også frem mot 2. slått. Alle målestasjonene har nådd 500 døgngrader etter 1.slått.

Foto: Knut Alsaker

For å oppnå god kvalitet på andreslåtten, det vil si over 0,90 FEm per kilo tørrstoff, i timoteibasert eng, bør det ikke være over 500 (-550) døgngrader mellom 1. og 2. slått. Når du velger dato for å regne ut døgngrader må du ta høyde for når det ble gjødslet og når veksten startet etter 1. slått. 

 

Utviklingstrinn hos timotei er referansen for beregning av varmesum i denne modellen. Timotei er gjerne i begynnende skyting ved ca 500 døgngrader – det vil si en varmesum på 500. Ved dette utviklingstrinnet er energikonsentrasjonen satt til ca 0,90 FEm/kg TS.

Med unntak av noen få steder bruker vi data fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste (https://lmt.nibio.no/). Du kan også bruke værdata fra yr.no, for å kalkulere varmesum på egen gård.

 

 

Vekststart

500 døgngrader (1.slått)

Værsum etter 1.slått 

Grane

22. mai

25. - 26.juni

925

Tjøtta

23. april

19. - 20.juni

1032

Valnesfjord

23. mai

29. - 30.juni

831,8

Sortland

24. mai

06. - 07.juli

727,1

Narvik

24. mai

09. - 10.juli**

801,7**

Målselv

26. mai

07. - 08.juli

713,5*

Holt

25. mai

12. - 13.juli

619,1

Storslett

26. mai

12. - 13.juli

640,4

Lakselv

26. mai

10. - 11.juli

660,4

Pasvik

26. mai

08. - 09.juli

717,1

** 28.juni - 3.juli: Vi har antatt en gjennomsnittlig temperatur på 12,6 grader

* 20. og 21.juli: Vi har antatt en gjennomsnittlig temperatur på 10,5 grader 

Når er begynnende skyting?

Begynnende skyting i eng med timotei er satt til det tidspunktet når 10 % av aksene i bestanden er kommet helt ut av bladslira. Det er viktig å skille mellom begynnende skyting og skyting. Når aksene har skutt helt ut av bladslira på all timotei, er det ikke lenger begynnende skyting. Om man har eldre eng med lite eller ingen timotei, så vil utviklinga til timoteien i nærområdet være en god rettesnor for valg/korrigering av høstetidspunkt.

 

 

Hva er døgngrader og vekststart?

Døgngrader regnes ut ved å summere døgnets gjennomsnittstemperatur (middeltemperatur) etter vekststart. Vekststart inntreffer når det har vært tre påfølgende femdøgnsmiddel med lufttemperatur høyere enn 5 °C, etter at telen har gått, og jorda er snøfri. Døgngrader telles som middeltemperatur per døgn fra vekststart. Døgngrader summert opp over en periode kalles varmesum.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.